Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 2 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yabancı banka girişlerinin türk bankacılık sektörüne rekabet etkisi: 2002-2007

Yazar kurumları :
Niğde Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü1, Halkbankası2
Görüntülenme :
514
DOI :
Özet Türkçe :

Türkiye ekonomisinde yaşanan 2001 yılı finansal krizinden olumsuz etkilenen Türk bankacılık sektörü, uygulamaya konulan politikaların da etkisiyle hızlı bir toparlanma süreci yaşamıştır. Bu süreçle birlikte bankacılıkta yeniden yükselen karlılık oranları ve ekonomik canlanmaya bağlı olarak yabancı bankaların sektöre ilgisi artmaya başlamıştır. Teorik olarak piyasaya artan yeni firma girişlerinin rekabet düzeyini olumlu etkileyeceği beklenmektedir. İşte bu çalışmada yabancı banka girişlerinin Türk bankacılık sektöründe rekabet düzeyini ne derecede etkilediği Panzar ve Rosse (1987) modeliyle araştırılmıştır. Araştırma sonuçları, Türk bankacılık sektörünün 2002-2007 döneminde bir yıl hariç tümünde monopolistik bir yapıya sahip olduğunu göstermektedir. Sonuç olarak yabancı banka girişleri sadece 2006 yılında Türk bankacılık sektörü piyasa yapısına rekabetçi bir davranış kazandırmıştır.

Özet İngilizce :

The financial crisis experienced in Turkey's economy in 2001 negatively affected the Turkish banking sector, with the influence of the policies put into practice the process has experienced a rapid recovery. This process of re-emerging with the profitability of the banking and economic revival, depending on interest of foreign banks to the sector began to increase. In theory, the market entry of new firms increased level of competition is expected to positively affect. This study of foreign bank entry in the Turkish banking sector, to what extent it affects the level of competition in the Panzar and Rosse (1987) model was investigated. Research results, the Turkish banking sector in the period 2002-2007, except for one year all have a structure monopolistik shows. As a result, foreign bank entry only in 2006, the Turkish banking sector, market structure has gained a competitive behavior.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :