Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 4 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

What about the problems and measures for the industry sector of trnc?

Yazar kurumları :
Lefke Avrupa Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü 1
Görüntülenme :
439
DOI :
Özet Türkçe :

This study mainly concentrates on the competiveness of industry sector in Turkish Republic of Northern Cyprus (TRNC). In this respect, firstly current performance of the sector was examined. Secondly, main problems behind the competiveness of sector were revealed and SWOT analysis was conducted. Finally recommendations were developed to improve the competiveness of the industry sector in TRNC. As a summary, the crucial problems of industry sector can be categorised into unfavorable investment climate and obstacles behind the competiveness of private sector such as absence of direct flight and trade embargoes. So, financial, structural and institutional measures towards the whole economy and industry sector should be taken to mitigate these crucial problems and improve competiveness.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Bu çalışma esasen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) sanayi sektörünün rekabet edebilirliğine yoğunlaşmaktadır. Bu itibarla, sırasıyla sektörün mevcut durumu incelenmiş, rekabet edebilirliğini olumsuz etkileyen unsurlar açıklanmış ve FÜTZ analizi gerçekleştirilmiştir. Son olarak ise sanayi sektörünün rekabet edebilirliğini artırmak için öneriler geliştirilmiştir. Çalışmada özet olarak sanayi sektörünün hayati sorunları; olumsuz yatırım iklimi ve doğrudan ulaşım olmaması ve ticaret ambargosu gibi rekabet edebilirlikteki engeller şeklinde kategorize edilebilir. Dolayısıyla, bu hayati sorunlardan kurtulup rekabet edebilirliğini artırmak için sektöre ve ekonominin geneline yönelik finansal, yapısal ve kurumsal önlemlerin alınması gerekmektedir.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :