Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 2 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’de kadının ekonomik kalkınmadaki rolü

Yazar kurumları :
Niğde Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü1, Niğde Üniversitesi, SBE, İktisat2
Görüntülenme :
436
DOI :
Özet Türkçe :

Sürdürülebilir büyüme ve kalkınma tüm ülkelerin temel amaçları arasındadır. Kalkınmanın sürdürülebilmesi ve ekonomik büyümeyi sağlamak, kıt kaynakları etkin kullanmak, teknoloji sermaye artışı bu ve benzeri amaçlar tüm ülkeler için önem arz etmektedir. Bunları sağlamak için insan kaynaklarına yatırım yapmak şarttır. Ekonomik kalkınmada insan vazgeçilmez bir unsur olduğuna göre kadın olmadan kalkınmayı sağlamak mümkün değildir. Kadınların konumunu güçlendirmek toplumların önemli hedefleri arasında yer almalıdır. Kadının eğitimi, işgücüne katılımları üzerinde durulması gereken önemli faktörlerdir. Bu çalışmada, kalkınma kavramı, kalkınma ve kadın ilişkisi ve kadının ekonomik yaşamdaki yeri kavramı Dünya, Avrupa Birliği ekseninden bakılmıştır. Türkiye'de kadına ekonomik açıdan bakışı, kadın işgücünün emek piyasasındaki yeri ve eğitim açısından yeri tablolar yardımıyla açıklanmaya çalışılmıştır.

Özet İngilizce :

Improving and processing sustainability are important goals for every country. To continue the process to reach economic improvement, a country must use its weak resources, and its technological capital, which is becoming increasingly precious for each country. Furthermore, to support women, the process should be invented in the context of human rights. It is agreed upon by many economists that human rights are an integral part of the economic process, and that it's impossible to support that process without women. Therefore, it is necessary to expand the aims of existing societies to include the interests of women. The approach should include as important factors the instruction and empowering of women. In this study, the concept of development, the relationship between development and women, and the place of women in economic life is explained. These concepts are described with a table in terms of the world, the European Union, and Turkey.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :