Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 2 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye ekonomisinde enflasyon ve ekonomik büyüme ilişkisi üzerine eşbütünleşme ve nedensellik analizi (1990-2005)

Yazar kurumları :
Selçuk Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü1, Selçuk Üniversitesi Cihanbeyli MYO2
Görüntülenme :
467
DOI :
Özet Türkçe :

İktisat literatüründe ekonomik büyüme ve enflasyon ilişkisi, farklı ülkeler ve farklı dönemleri temel alan değişik çalışmalarda analiz edilmektedir. Bu iki makro ekonomik değişkenin ekonomi politikasına yön vermesi ve yarattığı önemli sonuçlar, konunun her dönemde güncelliğini korumasına yol açmıştır. İktisat yazınında 1980'li yıllara kadar Phillips eğrisi yaklaşımı doğrultusunda bu iki değişkenin aynı yönlü ilişki içinde olduğuna yönelik yaygın kanı, bu dönem sonrasında geçerliliğini yitirmiş ve orta ve uzun dönemde bu etkileşimin zıt yönlü olduğu öngörülmüştür. Ancak konuyla ilgili uygulamalı çalışmaların bulguları üzerinde fikir birliğinin olduğunu söylemek yanıltıcı olur. Geçmiş trend göz önünde bulundurulduğunda, ülkemizde 1980'li yıllar sonrası yaygınlaşan görüşü destekler gelişmeler yaşanmıştır. Türkiye ekonomisinde uzun bir geçmişe sahip olan yüksek enflasyon ve beraberinde getirdiği belirsizlik ortamının yatırımları olumsuz etkileyerek büyüme oranını azaltması böylesi bir gelişmenin temel nedenini teşkil eder. Bu çalışma kapsamında Türkiye ekonomisi için enflasyon ve ekonomik büyüme ilişkisi 1990-2005 dönemine ait üçer aylık veriler kullanılarak eşbütünleşme ve nedensellik analiziyle test edilmeye çalışılmıştır. Yapılan ekonometrik analizler, Türkiye ekonomisinde enflasyonun ekonomik büyüme oranını negatif yönde etkileyen bir değişken olduğu sonucuna işaret etmektedir.

Özet İngilizce :

The interaction between economic growth and inflation has been analyzed in various studies based on different countries and time periods in the economy literature. Since shaping economy policies and outcomes they created, these two macroeconomic variables have led this issue keep its popularity in almost every period of time. A general assumption, which is widely accepted in economy literature, based on Philips curve, indicating that there is a positive relationship between these two variables become common until the 1980's. This common view has lost its credibility in the following years and it was showed that, as a matter of fact, there is a negative interaction between those of two variables in the middle and long term periods. However, it would not be wrong to say that there is no consensus in the empirical studies on this issue. With regard to past trends, new advancements become evident, which support views, emerged after the 1980's. High inflation, an acute historical problem in Turkey, and uncertainty coming along with inflation leading to decline in growth by discouraging investments are the main reasons of such an assasement .This paper tries to examine the relationship between inflation and economic growth using cointegration and causality analyses with quarterly data covering the period of 1990-2005. Empirical results of this study hint that inflation is a variable which affects economic growth negatively.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :