Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 4 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Tarım sektöründe ve tarım sektörünün önemli bir alt dalı olan meyve bahçesi işletmelerinde muhasebenin gereği, belge ve defter düzeni

Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi İşletme Bölümü Muhasebe – Finansman ABD1, Niğde Üniversitesi İşletme Bölümü Muhasebe – Finansman ABD2
Görüntülenme :
457
DOI :
Özet Türkçe :

Dünyada son yıllarda yaşanan aşırı nüfus artışı ve iklim değişikliği tarım sektörünü günümüzde stratejik bir sektör haline getirmiştir. Bu nedenle büyük işletmelerin tarım sektörüne yatırım yaptığı görülmektedir. Tarım sektöründe büyük işletmelerin yatırım yaptığı önemli alanlardan biri de meyve bahçeciliğidir. Büyük işletmelerin meyve bahçeciliği alanına yatırım yapması, gerçeğe uygun veri ve bilgi üreten muhasebenin de bu sektör açısından önemini artırmıştır. Bu çerçevede meyve bahçesi sektöründe belge ve defter düzeni de önemli hale gelmiştir. Bu çalışmada tarım sektöründe ve tarım sektörün önemli bir alt dalı olan meyve bahçesi işletmelerinde muhasebenin gereği, belge ve defter düzenin önemi incelenmiştir.

Özet İngilizce :

The agricultural sector has become a strategic sector through the excessive population growth and climate change around the world in recent years. Therefore, it has been seen that large enterprises have been invested on agricultural sector. The investments on orchards have been an important part of agricultural investments. The investments on orchards by large enterprises has been increased the importance of accounting that produce veridical data and knowledge. In this context, the bookkeeping procedure also has been important in orchard sector. In this study, it is investigated that the necessity of accounting and bookkeeping in agricultural sector and orcharding which is sub-sector of it.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :