Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2008 , Cilt 1 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sürdürülebilir kalkınmanın ekonomik ve çevre boyutları açısından atık yönetimi ve e-atıklar

Yazar kurumları :
Nigde Üni. İ.İ.B.F. İşletme Bl.1
Görüntülenme :
436
DOI :
Özet Türkçe :

Ürün kullanım ömürlerinin isletmelerin bizzat kendileri tarafından kısaltıldıgı elektrik elektronik sektöründe olusan atık (e-atık) miktarı hızla artmaktadır. Gelisen teknolojiler ve artan tüketici kullanımıyla birlikte, dünya üzerindeki e-atıkların yıllık %3-5 oranlarında artacagı ve 2009 yılında 11 milyar dolarlık bir pazara ulasacagı tahmin edilmektedir. Agır metal içerikleri sebebiyle yakılarak bertaraf edildiklerinde insan ve çevre saglıgı üzerinde ciddi olumsuz etkileri olan bu eatıklar, dünya genelinde ve özellikle elektrik elektronik ürünlerin yaygın kullanıldıgı gelismis ülkelerde önemli bir sorun haline gelmistir. Bu noktada hükümetler; dogal kaynakların sürdürülebilirligi için e-atıkların mümkün oldugunca azaltıldıgı, geri kazanımının artırıldıgı ve geri kazanılamayan atıkların çevreye en az zararı verecek sekilde bertaraf edildigi etkin atık yönetimi politikaları olusturarak, bu politikaların isletme uygulamalarına dönüstürülmesini saglamalıdır. Bu çalısmada sürdürülebilir kalkınmanın ekonomi ve çevre boyutları altında atık yönetiminin temel prensipleri belirlenmeye ve e-atıkların geri kazanımıyla saglanacak yararlar ortaya konulmaya çalısılmıstır.

Özet İngilizce :

Waste (e-waste) rate in electric-electronic industry where the life cycle of products is shortened by firms in the industry is increasing dramatically. It is estimated that e-waste rate will increase by 3-5% annually and total market will reach 11 Billion USD due to developing technologies and increasing consumer demand. Wastes in electric-electronic industry contain heavy metals are threatening both human and environment health in developed countries seriously when they destroyed by burning. At this point, in order to have sustainable natural resources, governments should form effective e-waste management policies that e-waste rate is minimized, recycle rate of e-waste is increased and the environmental effect of e-waste that are not recyclable is minimized. And also they should transform these policies to corporate applications. In this study, basic concepts of waste management and advantages of e-waste recycling are discussed under economic and environmental dimensions of sustainable development.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :