Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 3 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sürdürülebilir gelişme açısından göller ve yaşanan tehditler: akşehir gölü örneği

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Niğde Üniversitesi Sos. Bil. Enst.1
Görüntülenme :
498
DOI :
Özet Türkçe :

Göllerin biyolojik zenginlikleri, doğal güzellikleri, kıyıların verimliliği ve fiziki özellikleri; insanların ilk tercih ettikleri ortamları oluşturmuştur. Bu alanların teknolojik gelişmelerle hızlanan tahrip ve yok etme çalışmaları, ekosisteme önemli oranda zarar verecek düzeylere ulaştığı bilinmektedir. Göllerin, tarım ve yerleşim alanlarının artık alan olarak görülmesi ve ekosisteme insanların olumsuz müdahaleleri doğal alanlarımızın sürdürülebilirliğinde ciddi kaygıların oluşmasına neden olmaktadır. Akşehir Gölü'nün ekolojik yapısı, çevresindeki 81 yerleşim alanının etkisi altındadır. Bu çalışmada, Akşehir Gölü'nde insanların son elli yıldır çeşitli nedenlerle sürdürdükleri yanlış müdahalelerin, gölün ekolojik yapısında oluşturduğu olumsuzlukların sonuçlarını ve gölün mevcut yapısının korunmasıyla ilgili çözüm önerileri amaçlanmıştır. Akşehir Gölü ve çevresinde yürütülen etüt ve gözlemler, havzada konu ile ilgili yaptığımız araştırmalarımız ve literatürlerle desteklenmiştir.

Özet İngilizce :

The biological abundance, natural beaty, coast productivity and physical characteristics of lakes have constituted habitat prefered by the people firstly. It is known that, technologic developments destroyed to ecosystem in this area and this is very harmful. To be seen as pour region of agriculture-settlement areas of lakes and negative intervenes of people to ecosystem is caused anxieties forming on constituousness of our natural areas. Ecological structure of the lake has been affected by the 81 settlement in surrounding area. In this study, it was aimed to determine solution suggestions related protection Akehir Lake's structure. Also, for the last fifty years, the people have been contibued wrong intervenes to Lake Akşehir and this position has been caused negative results. Another goal of this study was to determine of these negative results and to bring solution suggestions. Observations and researches made in Lake Eğirdir and its environment have been supported by related literature and studies.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :