Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 3 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Net hata ve noksan kaleminin sürdürülebilirliği: 1950-2007 dönemi türkiye ekonomisi üzerine bir analiz

Yazar kurumları :
Erciyes Üniversitesi İİBF İktisat bölümü1, Nevşehir Üniversitesi İİBF İktisat bölümü2
Görüntülenme :
397
DOI :
Özet Türkçe :

Dışa açık bir ekonomide ödemeler bilançosu verileri ülke ekonomisi hakkında dikkatle takip edilen göstergelerdir. Ödemeler bilançosu verileri çift taraflı kayıt prensibine göre tutulur ve bu nedenle alacaklı ve borçlu işlemlerin dengede olması beklenir. Ancak uygulamada çeşitli nedenlerden dolayı ödemeler bilançosunda ortaya çıkan dengesizlikler net hata ve noksan (NHN) kalemi kullanılarak denkleştirilir. NHN kaleminin zaman zaman büyük değerlere ulaşması tartışmaları da gündeme getirmektedir. NHN kalemine ilişkin iki temel tartışma alanı vardır. Bunlardan ilki NHN kalemini belirleyen faktörlerdir. Konunun bu yönü araştırmanın dışında bırakılmıştır. Diğer tartışma alanı ise NHN kaleminin sürdürülebilirliğidir. Bu araştırmada 1950-2007 Türkiye ödemeler bilançosu NHN kaleminin sürdürülebilirliği Zivot-Andrews birim kök testi ile sınanmıştır. Analiz sonucu elde edilen bulgular Türkiye için NHN kaleminin sürdürülebilir olduğunu göstermektedir.

Özet İngilizce :

In this paper, it is applied Zivot-Andrews unit root test to examine the sustainability of the balancing item of the balance of payments for Turkey from 1950 to 2007. T he main finding is that the balancing item of the balance of payments in Turkey is characterised by sationary, series meaning that the balancing item is sustainable. This result implies that the credit and debit sides of the balance of payments accounts are moving together and short-run volatility in the balancing item has no effect on the reliability of reporting of the balancing item in the long-run.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :