Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2008 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Küresel ekonomilerde markanın finansal değeri nasıl belirlenir? “küresel işletmelerin marka değerlemesine yönelik kavramsal bir çalışma”

Yazar kurumları :
Kırıkkale Üniversitesi İİBF İşletme Böl. 1
Görüntülenme :
476
DOI :
Özet Türkçe :

Küresel ekonomi rekabetin yapısını ve biçimini değiştirmiştir. Sürekli gelişen teknoloji, ürünler, hizmetler ve işletme profillerindeki farklılıkların ortadan kalkmasına sebep olmuştur. Küresel ortamda, yenilikçi olmak, teknolojik uyum ve dengeyi yakalamak, müşteri ihtiyaçlarını maksimize etmek gibi unsurlar tek başlarına yada hep birlikte yeterli değildir. Marka olabilmek ve bu markanın, kabulünün sağlanması başarının en önemli faktörüdür. Günümüzde markalaşma rekabet stratejilerinin önemli bir unsurudur. Bu nedenle ciddi bir marka yönetimi işletme gücünün korunması ve rekabet gücünün sağlamlaştırılması açısından oldukça önem taşımaktadır.

Özet İngilizce :

Global ecomony had been changed the structure and form of the competition. Continually developing technology caused to be done away with differences that products, services and business enterprise of profile. In global environment, is not adequate of apart or all of this factors such as to make a change, technologicial adaptation and balance and to serve needs of customers. To be brand and be accept is the best factors of business success. In todays, to be trademarked is an important element on competition strategy. Because of this serious brand management is quite important that protect of business power and strengthening of competition power.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :