Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 2 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kamuoyu oluşum sürecinde sosyal hareketler ve medya

Yazar kurumları :
Niğde Üniversitesi, İ.İ.B.F., Kamu Yönetimi Bölümü1
Görüntülenme :
418
DOI :
Özet Türkçe :

Karşı bir hareket, ya da mevcut düzeni eleştiri olarak nitelendirilen sosyal hareketler, özellikle 1960 sonrasında çevrenin kirlenmesi, kaynakların tüketilmesi, kadın-erkek eşitliği, Kuzey- Güney çelişkisi gibi geniş bir alanda kendini göstermeye başlamıştır. Sosyal hareketler, kimi değerlerin doğada ve insanda büyük tahribatlar yaptığını topluma göstermeyi kendisine görev edinmiştir. Sosyal hareketlerin topluma tanıtmaya çalıştığı çevre kirliliği, kadın-erkek eşitsizliği, savaş, ekonomik çelişkiler, işsizlik gibi sorunlar, aynı zamanda onları güçlendiren unsurlar olmuştur. Sosyal hareketlerin güçlenmesinde, medyanın desteği ile oluşturduğu kamuoyu önemli rol oynamıştır. Medya bir yandan sosyal hareketlerin bireylere ulaşmasını sağlarken, diğer yandan da demokrasinin daha işlevsel hale gelmesini sağlamıştır. Bu çalışmada çevre, feminist, anti-nükleer hareket gibi sosyal hareketlerin demokratik toplumda medya aracılığı ile nasıl kamuoyu oluşturduğu incelenmektedir.

Özet İngilizce :

After especially 1960's social movements, which are regarded as oppositional movements or as tending to critisize and oppose to the existing socio-economic system, have began to appear in many areas, ranging from environmental problems, consumption of natural resources to the gender equality and the North and South problematic in terms of wealth sharing. Social movements aim to show that some values cause destruction on nature and people. The problems such as environmental pollution, gender inequality, war, economic inequalities and unemployment, about which social movements try to create awareness, have also been the factors which empower them. Public opinion, which is formed by the support of media, has played an important role in the empowerment of social movements. While media is, on one hand, making individuals aware of social movements, on the other hand, it makes democracy more functional. In this study how social movements, such as environmental, feminist and anti-nuclear movements form public opinion using media in a democratic society is examined.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :