Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 2 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Halkla ilişkilerde iletişim aracı olarak bloglar

Yazar kurumları :
Selçuk Üniversitesi, İİBF1
Görüntülenme :
455
DOI :
Özet Türkçe :

Teknolojik gelişmenin çok hızlı olduğu günümüzde bireylerin son teknolojiye ayak uydurması ve günlük yaşam içerisindeki uygulamalarını sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmesi oldukça zor görünmektedir. Çünkü yeni teknolojilerin günlük yaşamımıza ne zaman ve nasıl gireceği, uygulama boyutunun nerelere kadar ulaşacağını önceden tahmin etmek adeta imkansız gözükmektedir. Yeni teknolojik gelişmelerin günlük yaşantıda en hızlı uygulama alanı bulduğu yer iletişim uygulamalarıdır. Ancak her ne olursa olsun önceden bazı öngörülerde bulunmanın çok sayıda yararı bulunmaktadır. Bir iletişim uygulama alanı olan halkla ilişkiler üzerinde önemli etkiye sahip en son yeniliklerden biri de bloglardır. Blogların günlük yaşamda uygulaması çok yeni olmasına karşın hızla yaygınlaşmaktadır. Halkla ilişkilerde kendisine bir uygulama alanı bulan blogların etkileri, avantajları, zayıf yönleri ve ortaya çıkabilecek aksaklıklar hususunda kesin bir şeyler söyleyebilmek için henüz çok erkendir. Buna karşın en azından şimdiye kadar geçen süreç içerisinde blogların halkla ilişkiler uygulamalarında avantaj ve dezavantajları hususunda yetersiz de olsa bir değerlendirme yapılabilir. Bu amaçla, bu çalışmada halkla ilişkiler uygulamalarında blogların güçlü ve zayıf yönleri ile yapı ve işleyiş açısından benzerlik ve farklılıkları ortaya konularak bloglardan halkla ilişkiler uygulamalarında ne düzeyde yararlanılabileceği tespit edilmeye çalışılmaktadır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

In our rapid technology worlds, it seems to very difficult to catch up with technology and to live with the applications the lack of problems. Because, Pre-anticipating in any subjects have a lot of advantages. Blog is one of the latest novelty affecting public relation as a communication applied field. Because pre- anticipating time and way of new technological changes and its application field in our life seems to be very difficult. Communication applications are most common and fast type of application field in terms of new technological developments in our life. Even it s new, the application of blog in our life has getting popularity. The affect, advantages, disadvantages and potential problems of blog used in public relations hasn't recently determined. Even being difficult task, it s likely to make an assessment about advantages, disadvantages of blog in public relations. For this reason, it s tried to make an assessment about the level of utility in public relation and strong and weak side of blog with similarity and differences in terms of structure and applications.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :