Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 2 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Gıda harcamalar ının gelir içindeki payı yönünden satın alma gücünün değerlendirilmesi: türkiye’nin bölgeselleştirilmiş illeri bazında bir değerlendirme

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Aksaray Üniversitesi, İ.İ.B.F. İktisat Bölümü1
Görüntülenme :
378
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada gıda harcamalarının toplam gelir içindeki paylarına bakarak, bireyin ya da hane halkının reel gelirinin ya da satın alma gücünün artıp artmadığı sorusuna cevap aradık. Gıda harcamalarının bütçe içindeki payının azalmasını reel gelirin artmasının bir göstergesi olarak ele aldık. Çalışmamızda Türkiye'nin 17 bölgesel hale getirilmiş illerinde 1994 ve 2003 yıllarında yapılan hane halkı bütçe anketi verilerini kullandık. Analiz sonucunda ele alınan dönem itibariyle gıda harcamalarının gelir içindeki payının azaldığı bulunmuştur. Sonuç olarak ele alınan dönemler itibariyle hane halklarının reel gelirinin ya da satın alma güçlerinin arttığı bulunmu

Özet İngilizce :

In this study, we investigate whether the individuals or household real income level or purchasing power parity increases in terms of food expenditure ratio in income. If the portion of the food expenditure in budget declines then we take it as an increase income level. 17 Turkish pregionalized provincial level household data is used for 1994 and 2003. For the period we experience that food expenditure ratio in income declines. Therefore, household reel income level or purchasing power has increased.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :