Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 3 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Foreign trade analysis of turkish small and medium sized enterprises in konya city and an empirical study

Yazar kurumları :
Selçuk Üniversitesi İ.İ.B.F., İktisat Bölümü1
Görüntülenme :
345
DOI :
Özet Türkçe :

Small and medium-sized enterprises (SME's) play a central role in the Turkish economy. They are a major source of employment, production and tax incomes. In this study we define external - internal opportunities also threatens of SME's so that we can also emphasize that the SME's advantages and disadvantages. For this reason we explain problems of SME's in foreign trade which include export and import. In this study we took poll on firms which placed in city of Konya and produce for export and import. We selected our sample firms which show activity in Konya industrial zone. The surveys obtained were entered into the program SPSS 14.0 and evaluated. In our study, approximately 600 firms carrying out foreign trade were accepted as main mass and it was understood that 41 of the surveys applied to 450 of these firms were worth to being into practice. According to this paper's empirical findings; regarding to the import, it revealed that the most important problem is inadequacy in financing the problems that SME's encountered while exporting are different. The most important problem was explained as "Price increase resulted from the higher cost in the inputs and to loose the competitive advantage in this context". As a result of our paper conclusions policy makers may also plan and make policies about SME's.

Özet İngilizce :

Küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ) Türkiye ekonomisinde önemli bir rol oynamaktadır. Bu işletmeler istihdam, üretim ve gelir vergilerinin önemli kaynağıdır. Bu çalışmada KOBİ'lerin iç ve dış fırsatları, ayrıca tehditleri belirlenerek KOBİ'lerin karşılaştıkları avantaj ve dezavantajlarını vurgulanmaktadır. Bunun için KOBİ'lerin ithalat ve ihracatta karşılaştıkları sorunlar açıklanmaktadır. Bu çalışmada Konya'da yer alan ihracat ve ithalat ile uğraşan firmalar üzerinde anket uygulanılmıştır. Örneklem grubu Konya sanayi bölgesinde faaliyet gösteren firmalardan seçilmiştir. Elde edilen anketler SPSS 14.0 programına girilmiş ve değerlendirilmiştir. Çalışmamızda dış ticaret yapan yaklaşık 600 firma ana kütle olarak kabul edilmiş bu firmalardan 450'sine uygulanan anketlerden 41 tanesinin uygulamaya değer olduğu anlaşılmıştır Elde edilen bulgulara göre: İthalat yapan firmalar için karşılaşılan en önemli sorunun finansman yetersizliği olduğu ortaya çıkmıştır. KOBİ'lerin ihracat sırasında karşılaştıkları problemler farklılaşmaktadır. İhracatta en önemli sorun girdi maliyetlerindeki yükselmenin ihracat fiyatlarını yükseltmesi ve rekabet avantajını bu anlamda kaybetmek olarak açıklanmıştır. Makalenin sonuçlarına göre politika yapıcıları KOBİ'ler ilgili planları ve politikalarını belirleyebilirler.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :