Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 2 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Foreign direct investment into china: policy, development and access to the world markets

Yazar kurumları :
Anadolu Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü1
Görüntülenme :
470
DOI :
Özet Türkçe :

Promotion of foreign direct investment inward into China is a significant part of open door strategy of the country. China has become one of the most important destinations for foreign direct investment since especially 1990s. Therefore, in this study China's foreign direct policy and it's the effects on FDI inflow will be examined. Furthermore, the role of the foreign direct investment on the openness of China to world markets and. the study is to assess what extent FDI inflow into the country has been affected by WTO membership of China will be assessed.

Özet İngilizce :

Çin'e yönelik doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının teşviki ülkenin açık kapı stratejisinin önemli bir parçasıdır. Çin özellikle 1990'lardan sorar doğrudan yabancı sermaye yatırımları için önemli bir çekim merkezi olmuştur. Bu nedenle, çalışmada Cin'in doğrudan yabancı sermaye politikası ve bunun doğrudan yabancı sermaye yatırımlarına etkileri incelenecektir. Ayrıca çalışmada yabancı yatırımların Çin'in dünya pazarlarına açılımı üzerindeki rolü ve Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ)'ne üyeliğinin ülkeye yönelik doğrudan yabancı sermaye yatırımlarını ne düzeyde etkilediği değerlendirilecektir.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :