Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 3 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Dolar/euro paritesinin türkiye’nin ihracatına etkisi: ekonometrik bir analiz

Yazar kurumları :
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi1, Ekonomist Dergisi2
Görüntülenme :
387
DOI :
Özet Türkçe :

Türkiye ihracatını ağırlıklı olarak euro, ithalatını ağırlıklı olarak dolar ile yapmaktadır. Ayrıca ithalatının büyük bölümü hammaddelerden oluşurken ihracatında tüketim mallarının payı göreceli olarak daha fazladır. Böylece Türkiye dolar ile ithal ettiği hammaddeleri kullanarak ürettiği tüketim mallarını euro ile ihraç eden bir ülke konumundadır. Dış ticaretteki bu yapı dolar/euro paritesindeki değişmelerin Türkiye'nin ihracatını reel olarak etkilemesini gündeme getirmektedir. Euronun dolar karşısında değer kazanması, ithal girdiler yoluyla maliyetleri azaltarak, ihracatı teşvik edebilecek bir gelişmedir. Euronun dolar karşısında değer kaybetmesinin ise ithal girdiler yoluyla maliyetleri arttırarak ihracatı caydırması beklenebilir. Bu çalışmada dolar/euro paritesindeki değişmelerin Türkiye'nin ihracatını gerçekten etkileyip etkilemediği 2002:I-2010:II dönemine ilişkin üçer aylık verilerle araştırılmıştır. Sonuçta dolar/euro paritesindeki değişmelerin Türkiye'nin reel ihracatını hem uzun dönemde hem de kısa dönemde aynı yönlü olarak etkilediği bulgusuna ulaşılmıştır. Bu etki kısa dönemde zayıf iken uzun dönemde güçlenmektedir.

Özet İngilizce :

Turkey performs its exports mostly based on Euros whereas its imports on US dollar. In addition, most of its imports is raw materials while the share of the consumer products is visibly higher in the exports. This makes Turkey a country that uses the imported raw materials in US currency and exports the final products on Euro. This structure in foreign trade points to the real impact of the changes in the dollar/euro parity in Turkey's exports. The valuation of euros against the dollar may promote exports by reducing the costs via imported inputs. The devaluation of the euros against dollar should have a discouraging impact on the exports by increasing the input costs. This study analyzes whether the changes in the euro/dollar parity have actually impacted upon Turkey's exports by focusing on three-month periods between 2002 and 2010. The study concludes that the changes in euro/dollar parity affect Turkey's real exports in both long and short terms. This impact is strong in short term and less visible in long run.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :