Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 3 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bölümsel raporlama ve uluslararası finansal raporlama standardı (ufrs) 8 faaliyet bölümleri standardının finansal raporlamaya etkileri

Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
422
DOI :
Özet Türkçe :

Bölümsel raporlama, işletmelerin ürettiği farklı tür mal ve hizmetler ile faaliyette bulunduğu farklı coğrafi alanlar dikkate alınarak ve işletmenin geçmiş performansının daha iyi anlaşılması, risk ve getirilerinin daha iyi değerlendirilmesi ve işletme hakkında bir bütün olarak daha doğru bir karara varılması için hazırlanmaktadır. Bu nedenle raporlanacak bölüm seçimi, bölümsel raporlamada önemli bir aşamadır. Seçimi yapılan bölüm; finansal bilgi kullanıcıları için karlılık oranlarını, çeşitli risk derecelerini, değişen büyüme fırsatlarını, çeşitli finansal durumlar karşısında farklılık gösteren karlılığı, büyümeyi ve riski ölçmek için en iyi ölçüyü sağlamalıdır. Bu çalışmamızda; ilk olarak bölümsel raporlamanın ilkeleri sonra TFRS faaliyet bölümleri standardının ilkeleri açıklanmıştır. Son olarak da TFRS (UFRS) 8 faaliyet bölümleri standardına göre hazırlanmış bir uygulama çalışmasına yer verilmiştir.

Özet İngilizce :

Segment reporting are prepared for better understanding of the past performance, better evaluation of the risks and returns and better judgment of the companies, considering the different goods and services produced by the companies and the different geographic locations they operate. Therefore, selection of the segment to be reported is an important stage in segment reporting. The selected segment must provide the best measure for measuring; the profitability rates for financial information users, various risk degrees, changing growth opportunities, differing profitability against various financial situations, growth and risk. Firstly the principles of the segment reporting and secondly the principles of the IFRS standard operating segments are described in this study.Finally, a case study prepared in accordance with TFRS (IFRS) 8 Operating Segments Standard is given.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :