Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 2 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bölgelerarası (sınırötesi) işbirliği ve avrupa’da gelişimi

Yazar kurumları :
Niğde Üniversitesi İ.İ.B.F. Kamu Yönetimi Bölümü1
Görüntülenme :
378
DOI :
Özet Türkçe :

Bölgelerarası sınırötesi işbirliği kavramının, önceleri Avrupa Konseyi'nin girişimleriyle ve daha sonra da Avrupa'nın bütünleşmesi bağlamında ortaya çıktığı söylenebilir. Avrupa Birliği yapılanması, 90'lı yıllarlar kadar sadece ulusal devlet düzeyinin belirleyici olduğu bir süreç olarak gelişme göstermiştir. Ancak bu sürece, ulusal devlet yapıları içinde egemenlikten belirli bir pay alan "bölgeler" tepki göstermişler; kendilerinin de bu bütünleşme sürecine dahil edilmesini istemişlerdir. Bu ise bu konuda bir mücadeleyi gerektiriyordu. Bölgelerarası işbirliği kavramının, bu bağlamda bölgeler tarafından geliştirildiği söylenebilir. Bu çerçevede bölgelerarası sınırötesi işbirliği, bölgelerarası işbirliğinin bir alt türü olarak düşünülebilir. Bu işbirliğinin, AB içindeki diğer yönü ise, AB'nin üye ve aday ülkelerde eş kalkınma düzeyini yakalamak için bölgelerarası sınırötesi işbirliğini desteklemesidir. Bu çalışma, sınırötesi işbirliği konusuna bir "giriş" niteliğindedir.

Özet İngilizce :

It is possible to mention that the concept of "inter-regional (cross-border) cooperation" has firstly emerged from interferences of European Council and then integration of Europe. Till 1990s, restructuring of European Union has shown an evolution as a process determined by the level of national state. However, regions that have taken a specific interest from domination in national state structure have reacted to this and have demanded to be included into this integration process. Hence, this has involved a struggle. Through this perspective, it can be said that the concept of inter-regional cooperation has been developed by the regions and inter-regional cross-border cooperation can be considered as a sub-species of inter-regional cooperation. This cooperation also supports interregional cross-border relation order to reach the level of peer development in EU member and candidate countries. This study is an introduction study about cross-border cooperation.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :