Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 2 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

A decision support system approach to lot-sizing problem in material requirements planning process

Yazar kurumları :
Selçuk Üniversitesi, MMF, Endüstri Mühendisliği Bölümü1, Niğde Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü2
Görüntülenme :
379
DOI :
Özet Türkçe :

Material Requirements Planning (MRP) is a system that has inputs like master production scheduling, product tree, inventory status information and outputs like planning reports of order precedence, performance control reports, and lead time. Decision Support Systems (DSS) is a flexible information technology system that is designed to help the decision making system in case the decision isn't structural. This study is made for the purpose of resolving the lot-sizing problem in MRP process by using a DSS approach in flour milling system manufacturer firm. Thus, a DSS is developed in Visual Basic 6.0 and using the developed DSS, techniques that determine order quantities and makes cost analysis are researched and these techniques are implemented in the firm. After monthly demand quantities are inserted, the DSS is run, the optimal lot-sizing method that minimises the cost is found as the feasible method.

Özet İngilizce :

Malzeme İhtiyaç Planlama (MİP) ana üretim planı, ürün ağacı, stok durum bilgileri gibi verileri kullanarak işleri önceliklerine göre sıralayan üretim planlama raporları, performans kontrol raporları ve iş teslim süreleri gibi çıktılar üreten bir sistemdir. Karar Destek Sistemleri (KDS) ise yapısal olmayan karar durumlarında karar verme sürecine yardımcı olmak için geliştirilen esnek bilişim teknolojileridir. Bu çalışmada, değirmen makineleri imal eden bir firmada KDS yaklaşımı kullanarak MİP sürecinde parti hacimlendirme problemine çözüm aranmıştır. Bu amaçla, Visual Basic 6.0 kullanılarak bir KDS geliştirilmiştir. Geliştirilen KDS yazılımının değirmen makineleri imal eden firmada uygulanması neticesinde optimal parti hacimlendirme tekniği "periyodik sipariş miktarı yöntemi" olarak bulunmuştur.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :