Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Nevşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Uygur sahasında yetişmiş bir divan şairi: abdurehim nizarî

Yazar kurumları :
Nevşehir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi1
Görüntülenme :
451
DOI :
Özet Türkçe :

Doğu Türkistan toprakları, Türk kültürünün ve edebiyatının şekillendiği ve geliştiği önemli merkezlerden biridir. Bu coğrafyada yaşayan Uygur Türkleri arasında Klasik Türk Edebiyatı alanında önemli şairler yetişmiş ve sayısız eserler kaleme almışlardır. Uygur sahasında yetişen güçlü Divan şairlerinden biri 19. yüzyılda yaşamış olan Abdurehim Nizarî'dir. Divan şiiri geleneği ile halk şiiri geleneğini birleştiren Nizarî, gazel, kaside ve mesnevi gibi Divan edebiyatı nazım şekillerinde birçok eser kaleme almıştır. Makalemizde, Abdurehim Nizarî'nin hayatı ve eserleri hakkında bilgi verilecek, bazı şiirleri şekil ve içerik yönünden değerlendirilecektir.

Özet İngilizce :

East Turkistan is among the important centers where Turkish culture and literature took shape. Among the Uighur Turks living in this area, famous poets in Classical Turkish Literature field ranged and they wrote out numerous works. Abdurehim Nizari who ranged Uighur field is one of the important Ottoman poets of 19th century. He combined traditions of Ottoman poetry with folk poetry and wrote out many pieces in Ottoman poetry verse forms such as ode, eulogy, masnavi and musammat. In this study, the information on his life and works will be given and some of his poems will be evaluated in terms of form and content.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :