Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Nevşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Girişimciliğe ekolojik yaklaşım: eko-girişimcilik teorik çerçeve

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Kapadokya Meslek Yüksekokulu1
Görüntülenme :
506
DOI :
Özet Türkçe :

Mal ve hizmet üretirken pozitif çevresel çıktılar elde eden faaliyetlerden oluşan eko-girişimcilik kavramı birey, toplum ve dolayısıyla piyasalara yön veren yeni bir itici güç olarak görülmektedir. Bu çalışmanın amacı piyasalara yön veren bu yeni kavramı teorik olarak çeşitli yönleriyle ortaya koymaktır. Eko-girişimcilikle ilgili teorik altyapı ardından gelecek ampirik araştırmalar için önem arz etmektedir. Yapılan literatür araştırmasında eko-girişimcilik kavramının pazar fırsatlarını yakalama, sürdürülebilirlik sağlama ve işletmenin sosyal sorumluluğu çerçevesinde çıkar gruplarıyla iyi ilişkiler geliştirme konularında yardımcı olduğu görülmektedir. Eko-girişimcilik kavramı yalnızca çevresel meselelerle ilgilenen girişimlerle değil çevresel sürdürülebilirlik, ekonomik uygulanabilirlik ve sosyal amaçlar arasında denge kurabilen girişimcilik faaliyetleriyle ilgili bir kavramdır.

Özet İngilizce :

Ecopreneurship, when creating goods and service is made of actions of positive environmental outputs, is seen as a new driving force which leads markets, public and individuals. Aim of this work is to put forth this new concept leads markets theoretically with its various aspects. The theoretical infrastructure related to the ecopreneurship is important for the future empiric researches. In the literature research it is seen that ecopreneurship helps to find the opportunities of market, get sustainability and creating good relationship between interest groups that benefits each other in the social responsibility of the company. Ecopreneurship is not only related to the companies that are interested in environmental problems but also to the actions of entrepreneurship that can make balance between environmental sustainability, economic viability and social values.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :