Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Nevşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Does general strain theory account for youth deviance in turkey?

Yazar kurumları :
Niğde Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi1
Görüntülenme :
425
DOI :
Özet Türkçe :

This study was aimed to explore whether General Strain Theory accounted for youth deviance in Turkey. The theory was tested by using a sample of 974 undergraduate university students in a correlational study. Youth deviance included piracy, bribery, and cheating. Of the total twelve strain variables used, half of them were statistically significant and had expected positive influences on the dependent variables. Anger was positively correlated only with one dependent variable. Most criminal and non-criminal coping variables had expected impacts on the deviant behavior. Overall, data gave some support for GST. Future tests of General Strain Theory should use more negative emotions, utilize an index of strain, be tested with males and females.

Özet İngilizce :

Bu çalışma Genel Gerilim Teori'sinin Türkiye'de genç sapmasını açıklayıp-açıklayamadığını keşfetmeyi amaçlamaktadır. İlgili teori, korelasyon analizi yardımı ile, 974 üniversite öğrencisi örneği yardımı ile test edilmiştir. Genç sapması korsancılık, rüşvet ve kopya çekme davranışlarını içermektedir. Araştırmada kullanılan toplam on iki gerilim/stres değişkenlerinden sadece altısı istatistiksel olarak önemli ve bağımlı değişkenler üzerinde beklenen pozitif etkileri göstermişlerdir. Kızgınlık sadece bir değişkenle (beklenen) pozitif korelasyona sahiptir. Çoğu suçu kolaylaştırıcı ve suçu önleyici faktörler beklenen etkileri göstermiştir. Genel olarak, veriler Genel Gerilim Teori'sini kısmen desteklemiştir. İleride yapılacak araştırmalar teoriyi test ederken daha fazla negatif duygulara yer vermeli, gerilim indeks halinde kullanmalı, cinsiyet temelinde analizler yapmalıdır.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :