Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Nevşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Afyonkarahisar zafer müzesi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Pamukkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi1
Görüntülenme :
430
DOI :
Özet Türkçe :

Afyonkarahisar Türk İstiklâl Savaşı'nda, Büyük Taarruz kararının alındığı ve uygulandığı ilimizdir. Büyük Taarruz kararının alındığı ve 1913-1914 yıllarında Belediye binası olarak inşa edilen yapı, günümüzde Zafer Müzesi olarak hizmet vermektedir. Çalışmada müze binası mimari açıdan ele alınmış, tanıtılarak üslûp özellikleri vurgulanmıştır. Müzecilik boyutu belirli bir düzen içinde, sergilenenler ve sergileme biçimi olarak anlatılmıştır. Osmanlılarda müzecilik anlayışının ortaya çıkışı ve müzeciliğin günümüzdeki geldiği aşama belirtilmiştir. Bu çerçevede Zafer Müzesi ele alınarak bir değerlendirme yapılmıştır. Anlaşıldığı kadarıyla Zafer Müzesi günümüz müzecilik anlayışı çerçevesinde hizmet verememektedir. Bu durumun idarî yapıdan kaynaklandığı anlaşılmaktadır. Müzenin özel müze durumu sonlandırılarak, Askerî Müze haline getirilmesinin önünde yasal bir engel bulunmadığı ifade edilebilir. Askerî Müze'ye dönüştürülerek, uzman kadro ile desteklendiği takdirde müzenin, günümüzdeki eğitici müze anlayışına kavuşacağı açıktır.

Özet İngilizce :

Afyonkarahisar is the province where the decision for Büyük Taarruz (The Battle of Dumlupınar/The Great of Offensive) was taken in the Turkish independence war. The building in which this decision was taken and which had been built in 1913-1914 as the municipal building now serves as Victory Museum. In the study, the building has been analysed architecturally and through description stylistic features have been emphasized. Museological dimension was evaluated in an order as the exhibited and the way of exhibition. Emergence of the museological understanding and the level that museology has achieved nowadays have been stated. Within this frame, an analysis has been done by handling Victory Museum. As far as understood, Victory Museum could not offer service in the frame of recent understanding of museology. It is understood that this condition is caused by the governing structure. It could be stated that there is no legal hitch for changing the museum into Military Museum by ending its private museum state. By transforming it into a Military Museum, on condition that it is supported by expert staff, it is clear that the museum will reach recent educatory understanding of museum.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :