Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi

Yıl 2008 , Cilt 2 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yaratmada ilk adım: imge ve imgelem

Yazar kurumları :
Balıkesir Üniversitesi1
Görüntülenme :
273
DOI :
Özet Türkçe :

İmge; “gölge”, “hayal” ve “görüntü” terimleri ile eş anlamlı olarak kullanılmaktadır. Buradaki görüntü ile anlatılmak istenen, hayali olarak zihnimizde canlandırılan bir iç gerçekliğin görüntüsüdür. İmge ile yaratma kavramları arasında yer alan ve açıklanması gereken önemli bir kavram da “imgelem”dir. “İmgelem” imgeler arasında yeni ilişkiler kurma, yeni kavram ve düşünceler oluşturma yetisi olarak tanımlanabilir. Burada bilinç söz konusudur. Aslında imgelem her insanın yaptığı, yapabildiği bir şeydir. İnsana özgü bir yetenektir. İmgeler arasında beklenmedik yeni ilişkiler kurmak “yaratıcı imgelem”dir. Bu çalışmada “İmge”, “imgelem” ve “Yaratıcı imgelem” kavramları ve fizikteki bazı örnekler tartışılmıştır

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Image is a term that is used as the synonyms of “shadow”, “dream” and “picture”. What to be meant by image is the display of an internal reality that is kept alive in our mind imaginatively. Another concept is “imagination” that should be explicated and that takes place between image and creation. “Imagination” can be described as setting up among images and the ability of creating new concepts and thoughts. It is the consciousness emphasized here. Imagination, indeed, is something that every individual did and can do. It is a special ability to man. “Creative imagination” is to set up unexpected and new relations among images. In this study, the concepts of “image”, imagination” and “creative imagination” and certain samples in physics were discussed.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :