Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 3 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Timss anketinin matematik dersleriyle ilgili sorularında öğrencilerin tutarsız cevapları

Yazar kurumları :
Abant İzzet Baysal Üniversitesi1
Görüntülenme :
384
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, Türkiye’de TIMSS 2007 anketini yanıtlayan, 143 okuldan 4476 öğrencinin, matematik derslerinde yapılan etkinliklerle ilgili cevapları arasındaki tutarlılık incelenmiştir. Analizler sonucu elde edilen sınıf içi varyans oranlarının yüksekliği, aynı sınıfta bulunan öğrencilerin, sınıf içinde yaptıkları etkinliklerin sıklığı ile ilgili cevapları arasında tutarsızlıklar olduğunu göstermiştir. Öğrenci cevaplarındaki farklılığın kaynağı olarak, öğrenci başarı düzeyi ve sorulardaki muğlak ifadeler tespit edilmiştir; matematik başarısı farklı öğrencilerin sınıf içinde yapılan etkinliklerin sıklığıyla ilgili cevapları da farklılık göstermektedir. Ayrıca, daha açık ve daha az yorum gerektiren sorularda cevaplar arası uyum daha yüksek çıkmaktadır. Sınıf içinde grup çalışması yapılma sıklığı ile öğrencilerin verdikleri cevaplardaki varyans arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Maddelerden elde edilen faktör puanlarının kullanılması da öğrenci cevaplarındaki tutarlılığı yeterince artırmamıştır. Elde edilen sonuçlardan hareketle anketlerde soru yazımı ile ilgili önerilerde bulunulmuştur.

Özet İngilizce :

This study investigated consistency among Turkish students’ responses to TIMSS 2007 questionnaire items on frequency of certain activities in mathematics classrooms. In Turkey, 4476 students from 143 schools participated in the study. Analyses have revealed the existence of inconsistencies in student responses as indicated by high proportion of within-class variance components. That is, students in same class specified fluctuating frequencies to certain classroom activities, showing that some factors had an affect on perception of individuals. Further analyses showed that students at different levels of mathematics achievement reported differently on frequency of classroom activities, and precise items were answered more consistently compared to items containing vague terms. Using factor scores instead of individual item responses contributed consistency of responses within classes but only to a small extent. Based on the findings, this study also provided implications for questionnaire design.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :