Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 3 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Temel kimya laboratuarı dersinde öğretmen adaylarının başarılarına öğrenme stili tercihlerinin etkisi

Yazar kurumları :
Hacettepe Üniversitesi1
Görüntülenme :
330
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, temel kimya laboratuarı dersini alan birinci sınıf fizik, kimya ve biyoloji öğretmen adaylarının öğrenme stili tercihlerinin temel kimya laboratuarı dersindeki başarılarına olan etkisi araştırılmıştır. Öğretmen adaylarının öğrenme stili tercihlerini belirlemek amacıyla Grasha-Riechmann Öğrenme Stilleri Envanteri uygulanmıştır. Öğretmen adaylarının laboratuardaki başarıları rapor, vize ve final notlarının ortalamaları alınarak hesaplanmıştır. Öğretmen adaylarının öğrenme stilleri tercihlerine göre temel kimya laboratuarı dersinde gösterdikleri başarının farklılık gösterip göstermediğini belirlemek üzere tek yönlü varyans analizi gerçekleştirilmiştir. Hangi gruplar arasında anlamlı farklılık olduğunu belirlemek amacıyla Scheffe Testi de uygulanmıştır. Çalışmanın bulguları, öğretmen adaylarının öğrenme stili tercihlerinin temel kimya laboratuarı dersinde gösterdikleri başarıyı etkilediğini göstermektedir. Çalışmada çekingen öğrenme stili tercihine sahip olan öğretmen adayları en düşük başarıyı gösterirken, bağımsız ve bağımsız/rekabetçi öğrenme stili tercihine sahip olan öğretmen adayları en yüksek başarıyı göstermişlerdir

Özet İngilizce :

In the present study, the effect of learning style preferences on freshmen physics, chemistry and biology pre service teachers’ performances in general chemistry laboratory course was investigated. Grasha-Riechman Learning Style Inventory was administered to the pre-service teachers to determine their learning styles. Pre service teachers’ performances were determined by evaluating their experiment reports, midterm exams and final exam. One-Way ANOVA was conducted to determine whether pre-service teachers’ performances differ according to their learning styles in general chemistry laboratory course. The findings displayed that pre-service teachers’ learning styles affected their performances in general chemistry laboratory course. In this study, it was found that pre-service teachers who had “avoidant” learning style preference exhibited the lowest performances, while those who had “independent” and “independent/competitive” learning style preferences showed the highest performances.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :