Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 3 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sınıf öğretmeni adaylarının yapılandırmacı kuramın 5e modeline uygun etkinlikler tasarlarken ve uygularken karşılaştıkları sorunlar

Yazar kurumları :
Artvin Çoruh Üniversitesi1, Karadeniz Teknik Üniversitesi2
Görüntülenme :
861
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırma, öğretmen adaylarının Yapılandırmacı kuramın 5E modeline uygun etkinlikleri tasarlarken ve uygularken karşılaştıkları sorunları belirlemek amacıyla yapılmıştır. Çalışma Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği üçüncü sınıfta öğrenim gören yirmi beş öğretmen adayıyla, 2007–2008 yılı bahar döneminde Fen Bilgisi Öğretimi-II dersi uygulamaları kapsamında yürütülmüştür. Araştırmada nitel araştırma metodu kullanılmıştır. Çalışma üç aşamada tamamlanmıştır: İlk aşamada; öğretmen adaylarına ilköğretim 5. sınıf Fen ve Teknoloji dersi konularıyla ilgili kazanımlar verilerek 5E modeline uygun etkinlik tasarlamaları, ikinci aşamada tasarladıkları etkinliği sınıfta uygulamaları istenmiş ve araştırmacılardan birisi tarafından gözlenmiştir. Son aşamada ise; araştırmacılar öğretmen adaylarıyla yarı yapılandırılmış görüşme yapmıştır. Bu çalışmadan elde edilen sonuçlara göre; öğretmen adaylarının zamanı etkin kullanamama, 5E basamaklarını tam uygulayamama, sınıf disiplinini sağlayamama, günlük hayatla ilişkilendirememe, öğrencilerin ilgilerini çekememe ve nasıl değerlendirme yapacağını bilmeme gibi sorunlarla karşılaştıkları tespit edilmiştir.
 

Özet İngilizce :

This study aimed to determine difficulties of student teachers in developing and implementing teaching activities based on 5E model in constructivist approach. Thus, it was carried out in the context of Science Teaching II practices course in spring semester of 2007-2008 academic year. The sample group of the study consisted of 25 junior student-teachers at the Department of Classroom Teacher Education in Faculty of Education at Artvin Çoruh University. In the study, a qualitative research design was used, and it was implemented in three steps. In the first step, the pre-service teachers were given standards which were about fifth class Science and Technology course; then, they were asked to prepare an activity appropriate for 5E model. In the second step, they were asked to carry out those activities, and observations were carried out by one of the researchers. In the last step, semi-structured interviews were carried out with them. In the result of the study, the following problems were determined. The student-teachers were unable to use time effectively, to provide the classroom’s discipline, to apply the stage of the 5E model, to relate the concepts with daily life situation, to know how to evaluate appropriately and to attract attention of students.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :