Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 3 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Probleme dayalı öğrenmeye ilişkin öğrenci, öğretmen ve öğretim üyelerinin görüşleri

Yazar kurumları :
Dokuz Eylül Üniversitesi1
Görüntülenme :
378
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmada, probleme dayalı öğrenme yöntemine yönelik öğrencilerin, öğretmenlerin ve öğretim üyelerinin görüşlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada, 2005-2006 öğretim yılında bir özel okuldaki yedinci sınıfların matematik dersinde probleme dayalı öğrenme yönteminin uygulanmasından sonra yirmi öğrenci, yedi matematik öğretmeni ve bu yöntemin uygulandığı bir üniversitenin iki fakültesinden toplam altı öğretim üyesi ile görüşme yapılmıştır. Araştırmanın verileri, nitel araştırma yöntemlerinden yarı yapılandırılmış görüşme tekniğiyle toplanmıştır. Probleme dayalı öğrenme yöntemi ile ilgili öğrenciler, öğretmenler ve öğretim üyeleri ile yapılan görüşmelerde sesli kayıt yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen veriler değerlendirildikten sonra öğrencilerin, öğretmenlerin ve öğretim üyelerinin probleme dayalı öğrenme yöntemi hakkında olumlu görüşleri olduğu görülmüştür.

Özet İngilizce :

In this research, it was figured out students’, teachers’, and faculty members’ views about the problem based learning method. After the problem based learning method was applied in the mathematics course of the seven grades of the private school during the 2005-2006 academic year, it was interviewed twenty students, seven mathematics teachers, and six faculty members in two faculty of a university applied this method. The data of the study were collected through a semi-structured interview technique, one of the qualitative research methods. It was used the type-recorder in the interviews done with the students, mathematics teachers, and faculty members about the problem based learning method. After the obtained data evaluated, it was shown that the students’, teachers’, and faculty members’ views were positive.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :