Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 4 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ortaöğretim matematik öğretmenliği programının öğretmen adaylarının matematiğe karşı öz-yeterlik algılarına etkisi (

Yazar kurumları :
Karadeniz Technical University1
Görüntülenme :
344
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, ortaöğretim matematik öğretmenliği programında öğrenim gören öğretmen adaylarının öz-yeterlik algılarına öğrenim gördükleri programın etkilerini incelemektir. Bu amaç doğrultusunda Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi OFMAE bölümünde 1., 4. ve 5. sınıflarında öğrenim gören toplam 108 öğretmen adayına Umay (2001) tarafından geliştirilmiş olan Matematiğe Karşı Öz-yeterlik Algısı Ölçeği uygulanmıştır. Çalışma sonunda sadece alan derslerini alan 4. sınıf öğrencilerinin öz-yeterlik algılarının 1. sınıf ve 5. sınıf matematik öğretmeni adaylarına göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Ayrıca programa yeni başlayan 1. sınıf matematik öğretmeni adaylarının öz-yeterlik algılarıyla programdan mezun olacak olan 5. sınıf matematik öğretmeni adaylarının öz-yeterlik algıları arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır.

Özet İngilizce :

The purpose of this study is to investigate effect of secondary school mathematics teachers’ preparation program on the pre-service teachers’ self-efficacy. In this sense, self-efficacy beliefs towards mathematics scale developed by Umay (2001) were administered to 108 freshmen, junior and senior pre-service teachers enrolled in secondary school mathematics teachers’ education program at Karadeniz Technical University. Result revealed that junior pre-service teachers taking only mathematical content knowledge have higher self-efficacy beliefs than freshmen and senior pre-service teachers. Moreover, there is no significant difference between freshmen pre-service mathematics teachers’ self-efficacy beliefs and senior pre-service mathematics’ self-efficacy beliefs.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :