Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 3 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

öğretmen kılavuz kitaplarının yapılandırmacı kurama göre öğretmen görüşlerine dayalı olarak değerlendirilmesi

Yazar kurumları :
Karadeniz Teknik Üniversitesi1
Görüntülenme :
350
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, fen ve teknoloji öğretmenlerinin fen ve teknoloji kılavuz kitaplarının gerekliliği ve uygulanabilirliği konusundaki düşüncelerinin ortaya çıkarmaktır. Çalışmada özel durum yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın örneklemini Trabzon ili ve ilçelerinde 2007–2008 öğretim yılında görev yapan gönüllü yirmi iki fen ve teknoloji öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış mülakatlardan yararlanılmıştır. Çalışma sonucunda kılavuz kitaplarda yer alan sorularla SBS’de çıkan sorular arasında bazı çelişkilerin bulunduğu ve kılavuz kitaplarda etkinlik ve konular için ayrılan sürenin yetersiz olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Özet İngilizce :

The aim of this study is to reveal science and technology teachers views about requirement and applicability of science and technology guide books. The case study methodology was used in this study. The sample is consist of twenty- two volunteer science and technology teachers who works in Trabzon in 2007–2008 instruction year. The data was collected by using semi-structured interviews. At the end of this study, there are some contradiction between questions which are found at teachers guide books and which are asked at SBS. It was also found out that allocated time for activity and subjects is not enough.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :