Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi

Yıl 2008 , Cilt 2 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

öğretim amaçlı örütbağ sitesi değerlendirme ölçeği geliştirme

Yazar kurumları :
Karadeniz Teknik Üniversitesi1
Görüntülenme :
394
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, Fen ve Teknoloji öğretiminde kullanılabilecek Örütbağ (internet) Sitelerinin Değerlendirme Ölçeği (ÖSDÖ)’nin geçerlik ve güvenirlik incelenmesini yapmaktır. Betimsel araştırma yöntemlerinden genel tarama modeli ile yapılan bu araştırmada, ÖDDÖ, Trabzon’da 438 kişilik ilköğretim 8. sınıf öğrencilerine uygulanmıştır. Ölçeğin yapı geçerliğini saptamak için yapılan faktör analizi, değerlendirme boyutunda 21 maddeden oluşan 4 faktörlü bir ölçek elde edilmiştir. Ölçeğin bütününün iç tutarlık katsayısı 0.925 olarak hesaplanmıştır. Bulgular, ölçek maddelerinin 0.505 ile 0.634 arasında değişen madde-toplam korelâsyonuna sahip olduğunu, faktör yük değerlerinin 0,495 ile 0,721 arasında değiştiğini ve ölçeğin toplam varyansının % 60,683’ünü açıkladığını göstermiştir. Araştırma ile öğretim amaçlı sitelerin değerlendirilmesi için bu alanda gerekli bir ölçek geliştirilmiş olmakla birlikte, özellikle bu tür ölçeklerin siteleri kullananlar tarafından yeniden değerlendirmelerin yapılması gerektiği önerilebilir.

Özet İngilizce :

The aim of this study is to investigate the validity and reliability of Website Evaluation Scale (WES) which is designed to be used in Science and Technology teaching. In the study, general survey model within descriptive research methods is used, and the scale is administered to 438 upper primary 8th grade students. Factor analysis was conducted in order to determine the construct validity. At the evaluation stage, a scale which has 4 factors and consisting of 21 items obtained. The total internal reliability coefficient of scale was calculated as 0.925. Results show that scale items in terms of total item correlation changed between 0.505 and 0.634. Results indicate that factor values also changed between 0,495 and 0,721; and total variant of the scale was expressed as 60,683%. Through this study, a required scale for the evaluation of websites on the Internet was developed, however, it can be suggested that people who use websites should reconsider of this types of evaluation scales.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :