Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 3 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kimya öğretmen adaylarının öğretim teknolojilerini kullanabilme durumlarına işbirlikçi öğrenmenin etkisi

Yazar kurumları :
Karadeniz Teknik Üniversitesi1
Görüntülenme :
395
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada kimya öğretmenliği son sınıf öğrencilerinin öğretim teknolojilerini kullanabilme durumlarını işbirlikçi öğrenme ile değerlendirmek amaçlanmıştır. Özel durum metodolojisi kapsamında çalışmada veri toplama aracı olarak yapılandırılmamış gözlem, anket ve öğrencilerin Özel Öğretim Yöntemleri II Uygulama (ÖÖYU-II) dersi için geliştirdikleri öğretim paketleri kullanılmıştır. Çalışmanın örneklemini 2006–2007 eğitim-öğretim yılı güz döneminde KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi Kimya öğretmenliği programında okuyan 39 son sınıf öğretmen adayları oluşturmaktadır. Çalışma on dört haftalık bir süreci kapsamaktadır. Yapılan çalışmanın öğrencilerin öğretim teknolojilerini kullanmalarındaki eksikliklerini görmeleri ve kendilerini geliştirmeleri açısından etkili olduğu belirlenmiştir.

Özet İngilizce :

This study was conducted to determine preservice chemistry teachers’ ability to use teaching technologies with cooperative learning. A case study methodology was used. To collect the data, an unstandartized survey, observation notes and teacher candidates’ teaching material folders prepared during Chemistry Teaching Method II were used. The sample consists of 39 fifth year undergraduate chemistry teaching students attending the Department of Chemistry Education at Karadeniz Technical University in Trabzon in the fall semester of 2006-2007 academic year. The study took fourteen weeks. It was found that the study was effective for students to see their inadequacies and improves their abilities using teaching techonologies during instruction.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :