Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 3 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim öğrencilerinin çevre sorunu ile ilişkili temel kavramları gerçekleştirme düzeyleri

Yazar kurumları :
Kırıkkale Üniversitesi1
Görüntülenme :
341
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada ilköğretim öğrencilerinin çevre sorunlarına yönelik temel kavramları tanıma düzeyleri araştırılmıştır. Araştırmaya Kırıkkale merkez ilköğretim okullarında öğrenim gören 6.7. ve 8. sınıflardan toplam 86 öğrenci dahil edilmiştir. Öğrencilerin çevre sorunları için farkındalıkları, ön bilgileri ve çevreye yönelik duyarlılıkları açık uçlu sorularla belirlenmiştir. Araştırma bulgularına göre, öğrencilerin daha çok, çevre kirliliği, hava kirliliği ve atıklardan kaynaklanan çevre sorunlarının farkında oldukları görülmüştür. Öğrencilerin günlük hayatta karşılaştığı ve sıklıkla gördüğü çevre sorunlarına çoğunlukla doğru cevap verdikleri, ancak güncel sorunlardan olan fakat öğretim ortamında fazlaca nedenleri üzerinde durulmadığı düşünülen sera etkisi, küresel ısınma vb. konularında yanlış cevaplar verildiği görülmüştür. Ayrıca bununla ilgili olarak bazı kavram yanılgılarına da düşüldüğü belirlenmiştir. Bunun yanında, öğrencilerin çevreye yönelik duyarlılık düzeylerinin yeterli olduğu görülmüştür.

Özet İngilizce :

This paper explores elementary students’ levels of recognition of basic concepts about environmental problems. 86 students at 6th, 7th and 8th grades studying in central elementary schools of Kırıkkale participated in this study. Students’ awareness and preliminary knowledge of environmental problems and their sensitivities towards environment were determined by using open ended questions. According to the findings of this study, the students were mostly aware of the environmental problems stemming from environmental contamination, air pollution and waste materials. Moreover, the students mostly answered the questions correctly regarding with the environmental problems they frequently face in daily life whereas the answers to the questions regarding with the current environmental problems that are infrequently handled in educational institutions such as greenhouse effect, global warming etc. were occasionally incorrect; and in certain cases, the answers even contained a number of misconceptions. Moreover, the levels of students’ sensitivity towards environment were found to be sufficient.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :