Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 3 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim matematik öğretmen adaylarının "öğretmenlik uygulaması" üzerine görüşleri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Ondokuz Mayıs University1
Görüntülenme :
368
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, fakülte-okul işbirliği programı çerçevesinde, ilköğretim matematik öğretmeni adaylarının okullarda öğretmenlik uygulaması sırasında elde ettikleri deneyim ve değerlendirmeleri ortaya koymaktır. Bu amaca yönelik olarak 47 matematik öğretmen adayına sömestrin sonunda öğretmenlik uygulaması üzerine deneyimlerini yansıtmaları için bir açık uçlu soru yöneltilmiştir. Öğretmen adayların bu soruya verdikleri yazılı cevaplar nitel araştırma teknikleri kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonuçları matematik öğretmen adaylarının uygulama için yeteri kadar fırsat bulamadıklarını, yapılan uygulamalarla ilgili dönüt alamadıklarını ve öğrendikleri temel matematik derslerini okul matematiği ile ilişkilendiremediklerini ortaya koymuştur. Diğer taraftan ise aldıkları öğretmenlik meslek derslerinden uygulama sırasında çok faydalandıklarını, kendilerini gerçekten sınıfın öğretmeni gibi hissettiklerini ve okul/sınıf ortamını ve öğrencileri daha yakından tanıma fırsatı bulduklarını ifade etmişlerdir. Ortaya çıkan sonuçlar ışığında önerilerde bulunulmuştur.

Özet İngilizce :

The aim of this study is to investigate the opinions of prospective mathematics teachers in Teaching Practice course taken at the last semester of the teacher education program. For this purpose, 47 prospective teachers taking Teaching Practice wrote and submitted one or two-page reflection of their school-based experiences at the end of the semester. Their written responses were examined and analyzed qualitatively. Findings indicated that (1) there exist not enough opportunities for practice teaching, little or no feedback from their supervising teachers, no links between pure mathematics courses and school mathematics. On the other hand, they stated that they get benefit from the teaching courses such as Teaching Methodology I-II, and Instructional Technology and Developing Materials, feel like the real teacher of their classrooms and get to know more about the real classroom environment and school students.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :