Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi

Yıl 2008 , Cilt 2 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim fen ve teknoloji dersi öğretim programını kabullenmeye ve uygulamaya yönelik öğretmen görüşleri

Yazar kurumları :
Rize Üniversitesi1, Karadeniz Teknik Üniversitesi2
Görüntülenme :
387
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırma, 2004-2005 öğretim yılında uygulanmaya başlanan İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programının etkililiği ve başarısına inanma bağlamında, programı kabullenmeye ve uygulamaya yönelik, öğretmenlerin görüşlerini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Çalışmada nitel araştırma deseni kullanılmıştır. Araştırma verileri Rize ili Çayeli ilçesinde, çeşitli ilköğretim okullarında görev yapan, 5 sınıf öğretmeni ile yürütülen, yarı yapılandırılmış görüşmelerle toplanmıştır. Veriler, kategoriler altında sınıflandırılarak sunulmuştur. Araştırmanın sonucunda, öğretmenlerin, yeni İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programını kabullendikleri, programın başarısına inandıkları, programı uygulayabilmek için gayret gösterdikleri, ancak programı yeterince tanımamaları nedeniyle bazı problemlerle karşılaştıkları ortaya çıkmıştır. Programın öğretmenlere daha iyi tanıtılmasına ve etkililiğinin artırılmasına yönelik önerilerle çalışma sonlandırılmıştır.

Özet İngilizce :

The study aims to investigate teachers’ views about adoption and application of the Primary Science and Technology Curriculum began to be used since 2004-2005 education year. In the study, qualitative research design was used. The data were gathered through semi-structured interviews conducted with 5 classroom teachers who work at various primary schools in Çayeli/Rize. The gathered data were presented by classifying under categories. Finally, it was concluded that teachers found the new primary science curriculum as appropriate, believed it will be successful and tried to apply it effectively, but they faced some problems since they did not know it very well. The study ends with suggestions to better introduce the curriculum to the teachers and increase its effectiveness.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :