Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 4 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Fizik öğretmen adaylarının yıldız kavramına dair zihinsel modelleri

Yazar kurumları :
Karadeniz Technical University1
Görüntülenme :
329
DOI :
Özet Türkçe :

Çağımızın ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilen yeni lise fizik dersi öğretim programında yıldız ve yıldızsılar konusuna yer verilmiştir. Programa henüz dahil edilmiş bu konu hakkında geleceğin fizik öğretmenlerinin ne tür bilgilere sahip olduğu büyük önem taşımaktadır. Bu durum dikkate alınarak bu çalışmada fizik öğretmen adaylarının yıldız kavramına dair zihinsel modellerinin tespit edilmesi amaçlamıştır. Çalışmanın örneklemini Doğu Karadeniz bölgesindeki bir üniversitede öğrenim görmekte olan 29’u dördüncü sınıf ve 27’si beşinci sınıf olmak üzere toplam 56 fizik öğretmen adayı oluşturmaktadır. Bu bağlamda çalışmanın amacına uygun olarak 4 açık uçlu sorudan oluşan bir test geliştirilmiştir. Çalışmadan elde edilen bulgular, öğretmen adaylarının genel olarak bilimsel bilgilerle uyumlu olmayan zihinsel modellere sahip olduklarını göstermektedir.

Özet İngilizce :

The topic of stars and stellar has been recently included in new physics curriculum which has been improved in terms of the requirements of researches in education field. Future physics teachers’ knowledge about this topic reveals to be an important issue. In line with this, this study aims at determining pre-service physics teachers’ mental models about the concept of stars. The sample of the study consisted of 29 forth year and 27 fifth year pre-service physics teachers at a university in the Eastern Black Sea Region. The study’s data was collected with a questionnaire including four open-ended questions. The findings indicated that pre-service physics teachers generally have mental models which haven’t complied with scientific knowledge.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :