Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 4 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Fizik öğretmen adaylarının geliştirdikleri yapılandırmacı öğretim etkinliklerinin değerlendirilmesi

Yazar kurumları :
Rize University1, Karadeniz Technical University2
Görüntülenme :
394
DOI :
Özet Türkçe :

The aim of the study is to evaluate that physics teacher candidates improved constructivist activities according to 5E teaching Method in Special Teaching Methods-I courses. This study is carried out with 27 Physics teacher candidates who studied at KTU Fatih Education Faculty in spring term of 2007-2008 academic year. The findings from the study consist of 21 teaching activities which were created by the seven groups according to the defined criteria by the researchers. In conclusion, it was seen that physics teacher candidates can reflect some of 5E teaching method in the materials, and provide activities which include primary experiences for students can build their knowledge. However, it was determined some mistakes and defects about relations physics topics and real life, and explanation stage, extension stage, evaluation stage and crossing about this stages. Therefore it can be suggested that teacher candidates’ defects on the occupational education lessons both making up for and taking into account for new students and reflecting contemporary teaching approaches to the field education lessons.

Özet İngilizce :

Bu çalışmada, KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi Fizik Öğretmenliği Programı’nda verilen Özel Öğretim Yöntemleri-I dersinin kapsamında öğretmen adaylarının yapılandırmacı öğrenme kuramının 5E öğretim modeline göre geliştirdikleri öğretim etkinliklerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Özel Durum Yaklaşımıyla yürütülen çalışmada bulgular 2007-2008 bahar yarıyılında 27 Fizik öğretmen adayından oluşan 7 grubun geliştirdiği 21 etkinliğin araştırmacılar tarafından belirlenen inceleme kriterlerine göre değerlendirilmesi ile elde edilmiştir. Geliştirilen etkinliklerin öğrencilere birincil deneyimler yaşatacak nitelikte olduğu, özellikle bilginin öğrenci tarafından keşfedilmesine yönelik durumların sunulduğu görülmüştür. Ancak fizik konularının günlük yaşamla bağlantısını kurmada, açıklama, derinleştirme ve değerlendirme basamaklarında ve bu basamaklar arasındaki geçişlerde eksiklikler tespit edilmiştir. Bu nedenle, öğretmen adaylarının mesleki eğitim derslerinin uygulamalarındaki eksikliklerinin tespit edilip sonraki dönemlerde hem telafi edilmesi hem de yeni gelen öğrenciler için göze alınması ve çağdaş öğretim yaklaşımlarının alan eğitimi derslerine yansıtılması önerilmiştir.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :