Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 4 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Fen ve teknoloji dersindeki performans görevlerine yönelik veli tutumlarının belirlenmesi

Yazar kurumları :
Mustafa Kemal Üniversitesi1
Görüntülenme :
348
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, yenilenen Fen ve Teknoloji dersi öğretim programının önerdiği alternatif ölçme ve değerlendirme yöntemlerinden olan performans görevlerinin öğrenci velileri açısından nasıl karşılandıkları ve karşılaştıkları problemleri tespit etmektir. Bu yeni alternatif ölçme ve değerlendirme yöntemi eğitimde ezberciliği ortadan kaldıracaktır. Performans görevleri eleştirel düşünme, problem çözme, okuduğunu anlama, araştırma yapma gibi öğrencinin bilişsel, duyuşsal, psikomotor alandaki becerilerini kullanmasını, geliştirmesini ve bir ürün ortaya koyması için gereken çalışmaları öğretmen rehberliğinde yapmasını amaçlamaktadır. Çalışma, Hatay il merkezindeki iki farklı ilköğretim okulunda Fen ve Teknoloji derslerinde verilen performans görevlerine yönelik velilerin tutumlarını belirlemek amacıyla uygulanmıştır. Verileri incelemek için Tek Yönlü Varyans Analizi (One-Way ANOVA) yapılmıştır. Araştırma sonuçları, velilerin performans görevlerine karşı büyük oranda olumlu bir tutum içerisinde olduklarını göstermektedir.

Özet İngilizce :

The aim of this study is to determine the students’ parents’ opinions and their confrontations problems about performance task of the alternative evaluation methods during Science and Technology courses. This new alternative evaluation method aims to remove students’ memorization in education. Performance task’ target is to make studies with their teachers, developing cognitive, sensitive, psycho-motor skills of students and revealing a product as solving problem, understanding what reads, researching. The study was applied to determine parents’ attitudes towards Science and Technology performance homework at two different Primary schools in Hatay. To examine the collected data One-Way ANOVA were used. Research results showed that parents’ have largely positive attitudes towards the performance task.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :