Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 3 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Fen öğretiminde kavram karikatürü kullanımına ilişkin öğrenci görüşleri

Yazar kurumları :
Dokuz Eylül Üniversitesi1
Görüntülenme :
386
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmada, öğrencilerin fen derslerinde kavram karikatürleri kullanımına ilişkin görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, İzmir’in Buca ilçesindeki bir ilköğretim okulundaki öğrencilere yedinci Sınıf Fen derslerinde dört hafta süreyle kavram karikatürleri kullanılarak dersler işlenmiş ve bu sürecin sonunda öğrencilerin kavram karikatürlerine ilişkin görüşlerinin belirlenmesi amacıyla görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Uygulamaya katılan öğrencilerden rasgele olarak seçilen on öğrenciye hazırlanan sorular görüşme yoluyla yöneltilmiş ve elde edilen verilerin analizi betimsel analiz yoluyla yapılmıştır. Sonuç olarak öğrenciler yapılan görüşmelerde kavram karikatürleriyle ilk kez karşılaştıklarını, kavram karikatürlerinin birçok açıdan yararlar sağladığını ve derslerde kullanılması gerektiği konusunda olumlu görüşler bildirmişlerdir.

Özet İngilizce :

In this study, it was aimed to determine the opinions of students about the use of concept cartoons in science courses. For this purpose, students were taught in a primary school in Buca in Izmir by using concept cartoons in science courses for four weeks, and at the end of this intervention, the interviews were held to determine the opinions of students about concept cartoons. Then, ten students were selected randomly from the sample group who has participated in the study. The analyses of data obtained from the interviews were done through the use of descriptive analyses. As a result, students told that they saw the concept cartoons for the first time; concept cartoons were useful in many respects; and they should be used in the courses as they believed the cartoons had a positive-impact on their learning.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :