Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi

Yıl 2008 , Cilt 2 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Coğrafya ile ilişkili fen konularının öğretimine yönelik öz-yeterlilik inanç ölçeğinin geliştirilmesi

Yazar kurumları :
Giresun Üniversitesi1, Ahi Evran Üniversitesi2
Görüntülenme :
365
DOI :
Özet Türkçe :

Yapılan çalışmada, Fen bilgisi öğretmen adaylarının Fen ve Teknoloji dersi kapsamındaki coğrafya içerikli konuların öğretimine ilişkin öz yeterlilik inanç düzeylerini ölçmek amacıyla geliştirilen Öz-yeterlilik İnanç Ölçeği’ni (ÖİÖ) geliştirme aşamaları detayları ile sunulmuştur. Kapsam geçerliliği sonucunda 22 maddeye düşülen taslak ölçek Nisan 2007’de Kırşehir Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Anabilim Dalı’nda öğrenim gören toplam 328 öğrenciye uygulanmıştır. Elde edilen verilerin istatistiksel hesaplamaları SPSS Paket programı ile analiz edilmiştir. Gerekli geçerlilik ve güvenilirlik çalışmaları yapıldıktan sonra 18 maddeye indirilen beşli likert tipi ölçek kullanıma hazır hale getirilmiştir

Özet İngilizce :

In this study, the improvement stages of self-efficacy beliefs scale (SBS) which is improved in order to measure the level of self- efficacy beliefs related to Science and Technology Lessons that contents geography are presented in details After checking the content validity, the draft plan scale that was reduced to 22 items was administered to 328 students at Science Teachers’ Department of Kırşehir Education Faculty. After validity and reliability studies required were conducted, a likert type scale was prepared to be used.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :