Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 4 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bilim insanlarını algılama: ilköğretim 5. sınıf öğrencileri ile son sınıf öğretmen adaylarının karşılaştırılması

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Muğla Üniversitesi1
Görüntülenme :
444
DOI :
Özet Türkçe :

This study compared the perception of scientists of fifth grade elementary school students’ (n=65) and senior student teachers (n=48). First, all participants answered a form with seven open-ended questions, and then they were given a blank piece of paper on which to draw a picture of a scientist. Both qualitative and quantitative procedures were utilized to analyze the data of the study. The results showed that student teachers’ perception of scientists were more stereotypical than those of the fifth grade students were. Even though today’s education programs are framed to encourage the idea of being scientists, scientific thinking and scientific society, student teachers’ perception of scientists were surprising given that they are likely to be classroom teachers in only a year’s time. The paper concludes with suggestions for science education, including an activity to put a positive image of scientists in students’ minds.

Özet İngilizce :

Bu çalışma ilköğretim beşinci sınıf (n=65) ve üniversite son sınıf öğretmen adaylarının (n=48) bilim insanı algılarını karşılaştırmaktadır. İlk olarak katılımcılara açık uçlu yedi sorudan oluşan bir form dağıtılmış ve ardından boş bir kâğıt verilerek bilim insanı çizmeleri istenmiştir. Ham veriler hem nitel hem de nicel veri çözümleme teknikleri kullanılarak analiz edilmiştir. Sonuçlara göre, öğretmen adaylarının bilim insanı algıları beşinci sınıf öğrencilerine kıyasla daha fazla kalıp yargılar içermektedir. Her ne kadar günümüz eğitim programları, öğrencileri bilim insanı olma, bilimsel düşünme ve bilim toplumu fikirleri etrafında toplanmaya teşvik etse de, sadece bir yıl sonra öğretmen olarak görev yapacak öğretmen adaylarının “bilim insanı” algıları düşündürücüdür. Makale bilim eğitimine katkı sağlayacak öneriler ve öğrencilerin zihinlerinde olumlu bilim insanı oluşturmayı amaçlayan etkinlikler ile sonuçlanır.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :