Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 4 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bilgisayar destekli öğretimin (bdö) 8. sınıf matematik öğretiminde öğrenci tutumuna etkisi ve bdö hakkında öğrenci görüşleri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Balıkesir UniversitY1
Görüntülenme :
489
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı; ilköğretim sekizinci sınıf matematik dersi kapsamındaki “Geometrik Cisimler” konusunda bilgisayar destekli öğretim (BDÖ) yapılarak, BDÖ’nün öğrencilerin matematik tutumuna etkisini araştırmak ve sekizinci sınıf öğrencilerinin BDÖ hakkındaki görüşlerini belirlemektir. Bu çalışmada ön test-son test kontrol gruplu deneysel desen kullanılmıştır. Çalışma 2009-2010 öğretim yılında elli üç sekizinci sınıf öğrencisi arasından deney ve kontrol grupları üzerinde gerçekleştirilmiştir. Öğretim öncesi ve sonrası her iki gruba da tutum ölçeği uygulanmıştır. Deney grubunda bilgisayar destekli matematik öğretimi kullanılmış, kontrol grubunda ise yapılandırmacı yaklaşım ile öğretim yapılmıştır. Ayrıca öğretimden sonra deney grubundan rasgele seçilen on dört öğrenciyle görüşme yapılmıştır. Tutum ölçeğinden elde edilen veriler ilişkisiz örneklem t testi kullanılarak analiz edilmiştir. Görüşmeden elde edilen veriler ise betimsel analizle incelenmiştir. Analiz sonucunda bilgisayar destekli matematik öğretiminin, yapılandırmacı yaklaşımla yapılan öğretime oranla öğrenci tutumlarını olumlu yönde geliştirdiği ve bu eğitime katılan öğrencilerin BDÖ’ye yönelik olumlu görüş belirttikleri görülmüştür.

Özet İngilizce :

The aim of this study is to research the effect of the subject of “Geometric Objects” which is included in mathematics curriculum at the eighth grade on the student attitude using computer assisted instruction (CAI) and find out grade 8 primary school students’ views about the computer-assisted instruction. In this study the pre-post attitude with experimental control group design was performed. The research was done under control and experiment groups consisting of fifty-three eighth grade students who were randomly identified in the year of 2009-2010. Attitude was applied to the both groups before and at the end of teaching. The method of constructivism was applied to control the group while CAI was applied to the experiment group. After teaching, fourteen students who were randomly selected from the experimental group were interviewed. Quantitative data was analyzed using Independent Samples t-test and qualitative data was analyzed by description analyze. At the end of the study, the data put forward that teaching through CAI improves the students’ attitudes positively than the method of Constructivism and students have positive opinions on CAI.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :