Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 4 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bağlam temelli ve geleneksel fizik problemlerinin karşılaştırılması üzerine bir inceleme

Yazar kurumları :
Rize University1
Görüntülenme :
391
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmada bağlam temelli yaklaşımla tasarlanan problemlerin geleneksel fizik problemlerine göre etkililiğinin incelenmesi amaçlanmaktadır Araştırmada ilk olarak ilgili alanda literatür taraması yapılmış ve literatürden de faydalanılarak bağlam temelli problem oluşturma ölçütleri belirlenmiştir. Bu ölçütler çerçevesinde biri bağlam temelli diğeri geleneksel problemler içeren iki farklı test geliştirilmiştir. İkinci aşamada, geliştirilen testler 10. sınıfta öğrenim gören 30 öğrenciye uygulanmıştır. Uygulama sonucunda beş öğrenci ile iki test arasındaki farklılıklara yönelik yarı yapılandırılmış görüşmeler yürütülmüştür. Testlerden alınan başarı puanlarının karşılaştırılmasında bağımlı t testi istatistiğinden yararlanılmıştır. Nitel verilerin analizinde ise içerik analizi yönteminden faydalanılmıştır. Araştırma sonunda öğrencilerin iki testteki başarılarında anlamlı farklılık olmadığı görülmüştür. Ayrıca öğrencilerin bağlam temelli problemleri geleneksel problemlere göre daha anlaşılır, somutlaştırılabilir ve ilgi çekici buldukları belirlenmiştir

Özet İngilizce :

The aim of this study is to investigate the effectiveness of context based and traditional physics problems comparatively. First of all, we reviewed the literature and assigned some criteria in order to prepare context based problems, and developed two different tests as context based and traditional based physics tests based on the described criteria. Secondly these tests were applied to 30 high school students. Also we held an interview with randomly selected five students in order to determine the views of students about the differences between these two different tests. A semi-structured interview form was used in this interview process. Finally, we used a paired-samples t test in order to compare students’ achievements scores on these two different tests. Content analysis method was performed to analysis qualitative data collected through interviews. Study findings showed that there was no significant difference between students’ context based and traditional test scores. However, students appreciated context based problems more understandable, concrete and interesting than traditional ones.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :