Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 3 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ağaraştırması (webquest) tasarlayıcılarının bu etkinliklerin hazırlanması sürecine ve türkiye'de uygulanabilirliklerine ilişkin görüşleri

Yazar kurumları :
Balıkesir Üniversitesi1
Görüntülenme :
456
DOI :
Özet Türkçe :

Nitel tasarımda gerçekleştirilen bu örnek olay araştırmasında Ağ Araştırması etkinliği hakkında bilgi sahibi ya da en az bir Ağ Araştırması etkinliği hazırlayan eğitimcilerin Ağ Araştırması etkinliklerinin hazırlanması sürecine ve Türkiye’de uygulanabilirliklerine ilişkin düşüncelerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemini bir Üniversitenin Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Eğitimi Yüksek Lisans Programı kapsamındaki Kimya Eğitiminde İnternet Tabanlı Öğretim dersini alan 12 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada yapılandırılmış Ağ Araştırması Görüş Formu ile toplanan nitel veriler analitik tümevarım yöntemiyle analiz edilmiştir. Katılımcılar bu tür etkinliklerin öğrenme ortamlarına hem duyuşsal hem de bilişsel açıdan olumlu katkı getireceğini belirtmişler; ancak okulların mevcut yapısı dikkate alındığında bazı teknik donanım ve öğrenci/öğretmen yeterlilikleri konusunda yaşanabilecek bazı olumsuzluklara dikkat çekmişlerdir.

Özet İngilizce :

In this qualitative case study it was aimed to sort out the views of the educators, who knows about webquest activities or designed at least one webquest, about preparation process and applicability of these activities considering Turkey’s educational conditions. The sample of the study consisted of 12 graduate students who attended the Internet Based Learning in Chemistry Education course in Chemistry Education Program at Institute of Science at a University. The qualitative data collected using a structured Views about Webquest Form (VWF) were analyzed with the analytic induction method. The participants drew attention to the points that this type of activities would make positive contributions to the learning situations in both affective and cognitive means; however, taking the existing conditions of the schools into account, they pointed some shortcomings related to technology and student/teacher proficiencies.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :