Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 3 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

4mat öğretim modelinin öğrencilerin erişileri ve öğrenme stillerine etkisi

Yazar kurumları :
Balıkesir Üniversitesi1
Görüntülenme :
433
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, 4MAT öğretim modelinin;İlköğretim 7.sınıf matematik dersi öğretim programında yer alan “Geometri ve Ölçme” ünitesinin “Çember ve Daire” konusunun öğretiminde öğrencilerin erişileri (ön test son test arasındaki fark), öğrenim gördükleri okullara göre erişi puanlarının farklılığı ve öğrenme stilleri ile erişileri arasındaki ilişkisine etkisini belirleyebilmektir. Araştırma ön-son test tek gruplu deneysel desen modelinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya Balıkesir ili merkez ilköğretim okulları arasından tabakalı amaçsal örnekleme yöntemiyle belirlenen 106 yedinci sınıf öğrencisi katılmıştır. Veri toplama aracı olarak ön-son test ve Kolb öğrenme stili envanteri kullanılmıştır. Araştırma sonucunda öğrencilerin; 4MAT öğretim modeline dayalı olarak gerçekleştirilen öğretimin öğrenci erişileri üzerinde olumlu etkisi olduğu, öğrencilerin erişi puanlarının öğrenim gördükleri okullara göre farklılaştığı, erişi puanlarının sahip olunan öğrenme stillerine göre farklılaştığı belirlenmiştir.

Özet İngilizce :

The aim of this study is to determine the effects of teaching mathematics has been taught on the basis of the learning style, on students’ achievements, their acquisition and the relation between the learning styles and acquisition. Thus, in the present research, based on the teaching styles, teaching the subject of ‘Orbit and Circle’ in ‘Geometry and Measure’ unit was taught in terms of 4MAT instruction model. The research was conducted in the pre-post test with single-control group design of experimental research model. 106 7th grade students determined with stratified oriented sample from central primary schools in Balıkesir city. To collect data, pre-post test and Kolb learning style inventory were used. As a result of the research, it was determined that teaching geometry based on the students’ learning styles had a positive effect on the students’ achievement students’ gain scores would differentiate according to the school and their learning styles.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :