Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 7 , Sayı 13

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yöneticiler ve öğretmenler arasindaki güç mesafesi

Yazar kurumları :
Sakarya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü1, İstanbul Kartal Ş.Ö. H. Ağırman Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi2
Görüntülenme :
435
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı, yöneticiler ile öğretmenler arasındaki güç mesafesini öğretmen görüşleri doğrultusunda incelemektir. Araştırma, nitel desende oluşturulmuştur. Nitel araştırma desenlerinden araştırmanın doğasına uygun olan olgu bilim deseni kullanılmıştır. Araştırmada yapı bakımından yarı yapılandırılmış açık uçlu mülâkat formu; amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Bu bağlamda, İstanbul’da iki Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi’nde görev yapan on dört öğretmen ile mülâkat gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda, yöneticiler ile öğretmenler arasındaki güç mesafesinin yüksek olduğu sonucuna varılmış, öğretmenler, yöneticilerin kendi başlarına karar verdiklerine, göstermelik olarak kendilerine danıştıklarına, kendilerine yetki devretmediklerine dikkat çekmişlerdir. Araştırma sonucunda nicel olarak da bu konuda araştırılmalar yapılması, ayrıca üniversitelerde ve Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı özel ve devlet okullarında güç mesafesi endeksinin sorgulandığı bir profilin çıkarılması gibi öneriler getirilmiştir.

Özet İngilizce :

The purpose of this research; power distance between teachers and manager that according to teachers' opinions to examine. Research, qualitative designs have been created in. Qualitative research designs that are appropriate to the nature of the research 'science fact pattern' is used. Study structurally 'semi-structured open-ended interview' form; sampling method for sampling methods used criteria. In this context, interviews were conducted Kartal Ş. Öğretmen H. Ağırman Technical and Industrial Vocational High School with fourteen teachers who is working in the Taşdelen IMKB Technical and Industrial Vocational High School. In the research result, ‘Power distance between teachers and managers is a high power distance.’ was concluded.’ As a result of suggestions were expressed .quantitative research to investigate also connected to the Ministry of National Education in private and government schools of the power distance index was interrogated a profile.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :