Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 7 , Sayı 13

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Vertical trust in organizations: a review of empirical studies over the last decade

Yazar kurumları :
Mustafa Kemal Üniversitesi1
Görüntülenme :
374
DOI :
Özet Türkçe :

The last decade has shown a proliferation in empirical trust studies in scientific journals due to the contribution of trust to organizational performance through increasing positive employee workplace intentions and behaviors. Given the theoretical suggestions and the empirical evidence on the importance of the referents of trust, this present study reviewed empirical research on trust considering three trust referents: supervisor, management, and organization. This parsimony of the trust research revealed that trust in organization has received much less empirical research attention than trust in direct supervisor and in management. The mediating and moderating role of trust in organization has also received much less empirical research attention than that of trust in supervisor and trust in management. It is this study’s conclusion that subordinate workplace intentions and behaviors can be better understood in terms of considering all reciprocal trust relationships among the subordinate, the supervisor, and the subordinate’s peers; between the subordinate and the management; and between the subordinate and the organization. Implications and future research directions are also discussed.

Özet İngilizce :

Güven, çalışanın pozitif işyeri niyet ve davranışlarını artırarak örgütsel performansa katkı sağlamaktadır. Son on yılda bilimsel dergilerde yayınlanan güvenle ilgili ampirik çalışmalarda çok büyük bir artış görülmüştür. Güven imlemlerinin (referents) önemi konusunda teorik tavsiyeler ve ampirik deliller dikkate alındığında, bu mevcut çalışma, yönetici, yönetim ve organizasyon güven imlemlerini dikkate alarak ampirik güven çalışmalarını gözden geçirmiştir. Güvenle ilgili çalışmaların bu üç şekilde birbirinden ayrılması, örgütsel güven konusunun, bir üst yöneticiye güven ve yönetime güven konularından çok daha az araştırma konusu olduğunu ortaya çıkarmıştır. Örgütsel güvenin mediatör ve moderatör rolü de yöneticiye güven ve yönetime güvenin aynı konudaki rollerinden çok daha az ampirik araştırma konusu olmuştur. Astların işyeri niyet ve davranışları, astlar, bir üst yöneticileri ve astların iş arkadaşları; astlar ve yönetim; ve astlar ve organizasyon arasındaki karşılıklı güven ilişkilerinin dikkate alınması ile anlaşılabileceği bu çalışmanın sonucudur. Çalışmaların sonuçlarının ne anlama geldiği ve gelecek araştırmaların hangi yönde olması gerektiği konuları da bu çalışma içerisinde tartışılmaktadır.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :