Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 8 , Sayı 15

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkçe öğretmenlerinin seviye belirleme sınavı ve türkçe sorularına ilişkin görüşleri

Yazar kurumları :
İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
426
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı, Türkçe öğretmenlerinin 2008 yılında uygulanmaya başlanan Seviye Belirleme Sınavına (SBS) ve sınavdaki Türkçe dersi sorularına ilişkin görüşlerini belirlemektir. Çalışmada nitel araştırma tekniklerinden durum araştırması kullanılmıştır. Araştırma, 2010 yılında Malatya merkeze bağlı okullar arasından kolay ulaşılabilir durum örneklemesi yöntemiyle seçilen 12 okulda görev yapan 9'u bayan, 11'i erkek 20 Türkçe öğretmeni üzerinde yürütülmüştür. Seviye Belirleme Sınavı ve Türkçe dersi soruları hakkında araştırmacı tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış formdan yararlanılarak Türkçe öğretmenlerinin SBS'de çıkan soruları takip edip etmedikleri ve SBS'ye ilişkin görüş ve düşünceleri araştırılmıştır. Araştırmanın sonunda Seviye Belirleme Sınavının öğretmenlerin büyük çoğunluğu tarafından her yıl izlendiği; öğretmenlerin yarıdan çoğunun sınavın üç yıla yayılmasına olumlu baktıkları; yine büyük çoğunluğunun ders müfredatının sınavı kapsar nitelikte olduğunu düşündükleri gibi sonuçlara ulaşılmıştır.

Özet İngilizce :

The aim of this study is to determine Turkish language teachers' views about Level Determination Exam that has been realized since 2006 and Turkish lesson questions in exam. In this study, case study research as one of the qualitative research methods was used. The research was realized on 20 Turkish lesson teachers -9 females and 11 maleswho work at 12 schools in Malatya city center. It was asked if they follow the exam or not, their views about the exam and questions by using a semi-constructed form which was prepared by the researcher. In conclusion, it was found that teachers follow the exam every year, they think positively about a threeyear process of exam and Turkish lesson questions are related to syllabus.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :