Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 7 , Sayı 14

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkçe öğretmenlerinin drama yöntemini kullanmaya yönelik öz yeterlikleri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Cumhuriyet Üniversitesi Egitim Fakültesi1
Görüntülenme :
490
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalısma, Türkçe ögretmenlerinin drama yöntemini kullanmaya yönelik öz yeterliklerini belirlenmeyi ve çesitli degiskenlere göre degerlendirmeyi amaçlamaktadır. Çalısmanın örneklemi, 2009–2010 akademik yılında Erzurum ve Sivas ilinde görev yapmakta olan 47 (Bayan) ile 58 (Erkek) toplam 105 ögretmenden olusmaktadır. Arastırma, tarama modeliyle yapılmıstır. Ögretmenlerin cinsiyet, kıdem gibi özelliklerini belirlemek amacıyla kisisel bilgi formları ve drama yöntemini kullanmaya yönelik öz yeterliklerini belirlemek amacıyla da Yaratıcı Drama Yöntemini Kullanmaya Yönelik Öz Yeterlik Ölçegi (YDYKYÖÖ) kullanılmıstır. Elde edilen veriler SPSS 11.5 ile analiz edilmistir. Yapılan istatistiki analizler sonucunda, Türkçe ögretmenlerinin drama yöntemini kullanmaya yönelik Katılıyorum. düzeyinde öz yeterlige sahip oldukları ve öz yeterlik düzeylerinin cinsiyet degiskenine göre anlamlı farklılık göstermedigi ancak kıdem degiskenine göre 1-5 ve 6-10 yıl arası kıdeme sahip Türkçe ögretmenleri lehine anlamlı farklılık gösterdigi tespit edilmistir.

Özet İngilizce :

The aim of this research is to state the self-efficacy of Turkish teachers related to using of drama method and evaluate them in respect of several variables. The sample of research comprises 105 teachers (47 female, 58 male) working in Erzurum and Sivas in 2009-2010 academic year. ‘Personal Information Form’ used in study for determining teachers’ gender and priority and ‘Self-Efficacy Scale for Using of Creative Drama Method’ used in study for determining teachers’ self-efficacy related to using of drama method. Research’s data has been analyzed by means of SPSS 11.5 program. As a result of statistical analysis, it has been found that Turkish teachers have a self-efficacy with the level of "I accept" related to using of drama method and self-efficacy levels do not show a district difference according to variable of gender but there is a district difference in accordance with variable of seniority in favor of Turkish teachers having seniority between 1-5 years and 6-10 years.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :