Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 6 , Sayı 12

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkçe öğretmen adaylarının öğretim planlama, uygulama ve değerlendirme yeterlik algıları

Yazar kurumları :
Mustafa Kemal Üniversitesi1, Egitim Fakültesi Türkçe Egitimi Bölümü2, Ondokuz Mayıs Üniversitesi3, Egitim Fakültesi Egitim Bilimleri Bölümü4, Musta
Görüntülenme :
721
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalısmanın amacı, Türkçe ögretmeni adaylarının ögretimi planlama, uygulama ve degerlendirme yeterliklerine yönelik algılarının çesitli degiskenler açısından incelenmesidir. Çalısmanın evreni, Türkçe Egitimi bölümlerinde 4. sınıfta ögrenim görmekte olan ögretmen adaylarıdır. Çalısmanın örneklemini ise 8 ayrı üniversitede ögrenim gören 342 Türkçe ögretmeni adayı olusturmaktadır. Çalısmada, Karaca (2004) tarafından gelistirilen, besli derecelendirme tipindeki 47 maddeden olusan “Ögretimi Planlama, Uygulama ve Degerlendirme Yeterliklerine Yönelik Algı Ölçegi” kullanılmıstır. Ölçegin Cronbach alfa güvenirlik katsayısı bu çalısmada .96 olarak bulunmustur. Çalısmanın sonuçları, Türkçe ögretmeni adaylarının planlama, uygulama ve degerlendirme alanlarındaki yeterlik algılarının çogunun yeterli düzeyde olmadıgını göstermektedir. Türkçe ögretmeni adaylarının ögretimi planlama, uygulama ve degerlendirme yeterliklerine yönelik algılarında cinsiyet, mezun oldukları lise türü, devam etmekte oldukları programı tercih sıraları, not ortalamaları bakımından anlamlı bir farklılık bulunmadıgı tespit edilmistir. Ancak Türkçe ögretmeni adaylarının ögrenim gördükleri bölümden memnuniyet düzeyleri arttıkça ögretimi planlama, uygulama ve degerlendirme yeterliklerine yönelik algı düzeylerinin de artmakta oldugu belirlenmistir.

Özet İngilizce :

The aim of the present study is to evaluate the proficiency perceptions of pre-service Turkish language teachers about educational planning, application and evaluation and analysis with different variables. The target population of the study is the pre-service teachers who are the senior students in Turkish language education departments. The sample of the study is composed of 342 Turkish-language pre-service teachers who are the students at different universities. A five level Likert scale “Educational Planning, Application and Evaluation Competence” composed of 47 items and developed by Karaca (2004) is used in this study. Cronbach Alpha reliability coefficient of the scale was calculated .96. According to the results of the present study, proficiency perceptions level of Turkish-language pre-service teachers was not sufficient in educational planning, application and evaluation. There is not a significant difference in proficiency perception of Turkish-language pre-service teachers according to gender, high school type, preference rank of their university, grade point average. However, the satisfaction levels of Turkishlanguage pre-service teachers from their departments increase the perception level of them in terms of educational planning, application and evaluation.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :