Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 8 , Sayı 16

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkçe dersinde öğrenci günlüklerinin değerlendirme aracı olarak kullanılması

Yazar kurumları :
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
511
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, ilköğretim dördüncü sınıf Türkçe dersi metinlerinin, kazanımlar temel alınarak öğrenci günlükleri ile değerlendirilmesidir. Araştırma, nitel bir çalışmadır. Araştırmada amaçlı örneklem kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini Denizli İli ilköğretim okullarından birinde eğitimine devam eden 15 dördüncü sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırma 2008-2009 eğitim-öğretim yılı ikinci döneminde uygulanmıştır. Metinler, öğrencilerin kullandıkları dördüncü sınıf Türkçe kitabında yer almaktadır. Günlükleri değerlendirmek amacıyla dereceli puanlama anahtarı geliştirilirken alan taraması yapılmış ve dördüncü sınıf Türkçe dersi kazanımlarından yararlanılmıştır. Dereceli puanlama anahtarının geçerliliği için iki uzmanın görüşleri doğrultusunda yapılan Kendall W testi analizi sonucunda metinlere ait günlüklerin puanlanmasında puanlayıcılar arasında uyum olduğu saptanmıştır. İki puanlayıcının günlüklere verdikleri puanların ortalaması alınarak değerlendirme yapılmıştır. Öğrencilerin metinlerle ilgili yazdıkları günlükler, öğrencilerin yazı becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmuştur. Öğrenci günlükleri, Türkçe dersinde öğrencilerin yazı becerilerini değerlendirmek amacıyla kullanılabilir.

Özet İngilizce :

The aim of this study is to evaluate texts of 4th grade Turkish lesson books with student journals by means of Turkish lesson aims. This is a qualitative study. In this study purposive sampling was used. 15 students of fourth grade in one of the primary schools in Denizli constitute the sample of the research. The study was applied on the second term of 2008-2009 academic year. The texts are included in the fourth grade Turkish lesson books used by students. Journals were evaluated by rubrics. While developing the rubric, field survery was done and aims of 4th grade were benefited. According to results of the Kendall W test, applied by taking the views of two experts for the validity of rubric, it was detected that there was an accordance among pointers in the scoring of the journals of the text. By taking the average scores given to journals by two pointers, journals were evaluated. Journals written by students related to texts helped students improve their writing skills. Students journals can be used in Turkish lessons as an assessment tool for evaulating writing skills.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :